Frelse, døden og livet etter døden Hinduismen og Islam

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Frelse, døden og livet etter døden Hinduismen og Islam

Oppgaven inneholder en faktadel om frelse, døden og livet etter døden i hinduismen og Islam. Deretter følger det en sammenlikning av disse tre temaene i de to ulike religionene.

Lærers kommentar:
Veldig flott kompendium som besvarer oppgaven som var gitt.

Elevens forslag til forbedringer:
Mye stoff og god relevant fakta om begge religionene. Sammenlikningsdelen er også god!

"FORORD
Vi har valgt dette tema med frelse, døden og livet etter døden fordi at vi synes at tema er veldig interesant. Vi er selv veldig filosofiske og pleier å undre over disse temaene og nå som vi har sjansen til å lære mer og sammenlikne hva forkjellige religioner sier om dette, så vil vi gjerne benytte sjansen. Fordi at vi ikke har så veldig lang tid og heftet ikke skal omhandle alle religionene, så vil vi avgrense sammenlikningen til hovedreligionene Islam og Hinduismen. Disse fordi at vi veit at dette er to religioner som er vidt forkjellige og da veit vi at vi finner mange interesante ulikheter, men kanskje også noen uforventede likheter. Også har vi selvfølgelig valgt disse religionene fordi hver av oss selv hører til en av dem. Måten vi har bygget opp heftet på er slik at vi på hver av religionene kommer med en faktadel om frelse, døden og livet etter døden først, og deretter så har vi en sammenlikningsdel som man kan kalles en refleksjonsdelen. "

Frelse, døden og livet etter døden Hinduismen og Islam

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 16.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne hjalp meg utrolig mye i min sammenligning av hinduismen og islam!
 • 10.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  fne jg erj rj grj gj gj gjr gjr gjr gj
 • 15.03.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fantastisk! Good work :)
 • 22.05.2015
  Fremragende oppgave!