Franske Revolusjon | Prosjektoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Historie
  • 5
  • 10
  • 2783
  • PDF

Franske Revolusjon | Prosjektoppgave

Prosjektoppgave om den franske revolusjonen, som tar for seg de samfunnsmessige forholdene i forkant av, under og i etterkant av revolusjonen. HEr står det blant annet om årsaker til revolusjonen, Bastillen og den nye franske regjeringen.

Lærers kommentar

Manglet problemstilling.

Elevens kommentar

Synes egentlig at alt er bra. Mangler
problemstilling...

Innhold

Veien til revolusjonen
Generalstenderforsamlingen
Bastillen
Ny regjering
Krig
Revolusjonen temmes

Utdrag

Veien til revolusjonen

I andre halvdel av 1700-tallet var de amerikanske kolonistene under Uavhengighetskrig mot Storbritannia. Ludvig 16. kongen av Frankrike ble i 1778 overtalt til å delta i krigen på kolonistenes side. Dette resulterte blant annet i at britene i 1781 ble nødt til å trekke seg, og tapte krigen. Til tross for krigen var Frankrikes sterke posisjon svekket av alvorlige problemer.

Det største problemet var pengemangel. Den franske regjeringen hadde brukt en formue under krigen mot Storbritannia. En rekke forskjellige finansministre hadde lånt enorme summer for å kunne holde det gående. Men i midten av 1780-tallet var det klart at Frankrike var på konkursens rand. Kongen og hans ministre kom til at det var umulig å skjære mer ned på utgiftene. Det ble derfor bestemt at regjeringens utgifter skulle dekkes ved å kreve høyere skatter av tredejestanden (største delen av befolkningen, fra de aller fattigste, til landarbeidere og bønder, sakførere og rike forretningsmenn). Denne beslutningen førte til en politisk krise.

Det var ikke mange land i Europa på den tiden som hadde det vi i dag ville kallt et rettferdig skattesystem, men det franske systemet var spesielt urettferdig. Det franske folk... Kjøp tilgang for å lese mer

Franske Revolusjon | Prosjektoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.