Framstegspartiet sin rolle i norsk politikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sammendrag: Framstegspartiet sin rolle i norsk politikk

Besvarelse på ei eksamensoppgåve vi fekk på ein prøve. Artikkelen plasserer fra ut frå dei politiske skillelinjene, og drøftar om Frp har reel makt sidan dei sit i opposisjon, samt ein diskusjon om Frp kjem til å sitte i regjering snart.

Lærers kommentar

Dette er bra! men du må prøve å vere mindre subjektiv. karakter 5/4.

Elevens kommentar

Må som sagt øve på å vere meir objektiv.

Utdrag

Framstegspartiet vart stifta i 1973 av Anders Lange, som ein protestbevegelse mot staten og som eit angrep mot ”velferdsstaten”, fordi han og mange som han fekk med seg meinte at det var for lite personleg fridom i den norske staten. Partiet vart stifta med namnet ”Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep (ALP)” (“FrP”), og fekk seinare namnet FrP. Partiet var frå starten av det mest høgreorienterte partiet i Noreg (”FrP”), og dei framstilte seg sjølv som eit protestparti frå starten av, og som eit alternativ mot dei meir etablerte partia.
Slik ser partiet sin formålsparagraf ut i dag:

«Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti som skal arbeide
for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep,
og for ivaretagelse av innbyggerenes rettigheter og frihet slik
Grunnloven forutsetter.»... Kjøp tilgang for å lese mer

Framstegspartiet sin rolle i norsk politikk

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 25.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Endel god drøfting, men under halvparten er bra... Mye av det virker som 10. klassenivå. Men en god oppgave å bruke som kilde dersom du trenger hjelp til å komme i gang med å skrive om FrP!
 • 12.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra oppgave. Men kunne kanskje drøftet litt tydeligere..
 • 01.06.2016
  WOOOOOOOOOOOOOOOOWOWOWOWOWOWO
 • 06.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig godt skrevet oppgave