Frafall i den videregående skolen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Frafall i den videregående skolen

Frafall i den videregående skolen i Norge. Den går dypere i hvorfor frafall i den videregående skolen er så høyt, hva som kan gjøre for å minke dette osv.

Innhold

Innledning
Problemstilling og hypotese
Ulike typer frafall
Konsekvenser ved frafall
Karakterer fra grunnskolens betydning
Forskjeller mellom frafall på studiespesialiserende og yrkesfag
Intervju med utdanningsdirektør Astrid Søgnen
Hva kan gjøres for å forhindre frafallet?

Utdrag

I denne prosjektoppgaven tar vi for oss frafallet i den videregående skolen i Norge.
Forskning viser at en av tre elever som begynner på videregående skole slutter, består ikke eksamen eller dropper ut. Tallet på elever som fullfører videregående er selvfølgelig høyere hvis man regner med de som tar opp fagene i senere tid. Med ”Frafall i den videregående skolen” legger vi altså vekt på andel elever som fullfører videregående i løpet av fem år. Vi vil i denne oppgaven prøve å finne årsaken til dette fenomenet, og om det er noen eventuelle løsninger på dette.
Vi bruker både primær- og sekundærdata. Primærdataene finner vi gjennom intervjuer vi har hatt med personer som har roller i skolesystemet der de har noe å si om dette fenomenet. Sekundærdataene finner vi på internett og i aviser gjennom statistikker og artikler.
Frafall er et meget stort problem i dagens samfunn – og det har ikke gått ned gjennom de siste årene heller. Frafall fra den videregående opplæringen resulterer i at det er vanskeligere å skaffe seg jobb, og risikoen øker for å ende opp som uføretrygd og et liv utenfor arbeidslivet. Det øker også risikoen for dårligere levekår. Frafall er ikke et nytt problem, men det har blitt mer og mer synlig ettersom at det har fått en stor betydning for et vellykket arbeidsliv. Dette er grunnen til at vi har valgt å finner ut av hvorfor noen faktisk velger å droppe ut av videregående. I denne oppgaven skal vi drøfte hvorfor frafallet i Norge er så høyt som det er og eventuelt hva som kan gjøres for å minke det... Kjøp tilgang for å lese mer

Frafall i den videregående skolen

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 15.12.2014
  En oppgave som ga greit overblikk, men savnet litt mer dybde.
 • 06.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Virkelig bra oppgave !!
 • 06.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet!!!