Fotosyntesen Kap. 4 Sammendrag Bios 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 880
 • Word2007

Fotosyntesen Kap. 4 Sammendrag Bios 2

Notater til kap 4: fotosyntesen i BIOS 2.

Innhold

Fotosyntesen
Evolusjon
Endosymbiont teorien
Planteanatomi
Kloroplasten
Reaksjoner i fotosyntesen

Utdrag

Fotosyntesen
Evolusjon - Fotosyntesen oppstod hos blågrønn bakterier. (prokaryoter, uten kjerne)
- Noen bakterier utviklet seg til protister. (eks alger)
 mer enn 50% av fotosyntesen på jorda skjer hos alger/vannlevende planter
- Noen protister utviklet seg til planter
- Fotosyntesen starter O2 –produksjon  organismene utviklet aerob celleånding
Cellene kunne utvinne mye mer energi når det er O2 til stedet. Mer energieffektiv. Et byks i utviklingen! Tilgang på produsenter (som næring) og O2 (til forbrenning)  utviklingseksplosjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Fotosyntesen Kap. 4 Sammendrag Bios 2

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 22.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  rb refb df fd df df d d ,
 • 03.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
 • 20.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  --------------------------------
 • 08.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig nøyaktig og bra skrevet