Fotland mek AS | Eksamen Våren 2010

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • 6
 • 7
 • 1695
 • PDF

Eksamensoppgave: Fotland mek AS | Eksamen Våren 2010

Besvarelse af eksamen i Økonomi og ledelse fra våren 2010 om "Fotland mek".

Innhold

Oppgave 1 Markedstilpasning
• Bestem optimal markedstilpasning og beregn optimalt overskudd.
• Vis dekningspunkt(ene) og laveste sum enhetskostnader i diagrammet og forklar
dekningspunktene.
• Vis og forklar sammenhengen mellom priselastisitet og differanseenhetsinntekt
(grenseinntekt).
• Forklar og beregn hvordan bedriften bør tilpasse salget.

Oppgave 2 Produktvalg
• Beregn samlet dekningsbidrag for forrige år.
• Beregn og vurder hvilket produkt bedriften bør satse på.
• Anta at produksjonskapasiteten er begrenset til 900 timer, og vurder den optimale
produktsammensetningen.

Oppgave 3 Investering/kapitalbehov/finansiering
• Budsjetter kapitalbehovet for prosjektet.
• Foreta en investeringsanalyse og vurder risikoen.
• Sett opp et begrunnet forslag til finansiering.

Utdrag

Oppgave 1

For å løse oppgaven bruker jeg Økonomiforlagets ferdigmodell marked.

Optimal markedstilpasning finner vi der DEI=DEK. Det er den mengden som gir bedriften det største overskuddet. Vinningsoptimal mengde (V.o.m.) leses av til ca. 2 700 enheter. Monopolpris blir da ca. kr 315.

Maksimalt overskudd: (pris‐SEK)* v.o.m. = kr (315‐270)*2700 = kr 121 500.

Nedre og øvre dekningspunkt finner vi der hvor pris=SEK. Her dekker prisen alle kostnadene akkurat, og resultatet er lik null. Nedre DP er det minste antall enheter bedriften kan produsere for å få dekning for alle kostnadene og øvre DP er det høyeste antall enheter bedriften kan produsere. Mellom dekningspunktene går bedriften med overskudd, overskuddsområdet. Det største overskuddet får bedriften i vinningsoptimum, her 2 700 enheter. Nedre DP leses av til ca 1 350 enheter og øvre DP til 4 200 enheter.
Kostnadsoptimum er der hvor SEK er lavest. Vanligvis finner vi dette der hvor DEK=SEK, men fordi de variable kostnadene er proporsjonale og VEK=DEK, vil SEK nærme seg DEK, men aldri skjære. Laveste SEK vil vi finne ved høyeste produksjonsmengde (kapasitetsgrensen), som... Kjøp tilgang for å lese mer

Fotland mek AS | Eksamen Våren 2010

[25]
Brukernes anmeldelser
 • 14.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Er det noen grunn for at det er brukt både økonomiforlagets og Dalefag sine modeller? Ellers ganske bra oppgave med grundig vurdering av de forskjellige skjæringspunktene og liknende!
 • 22.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fantastisk godt jobbet. Jeg er svært enig med lærers kommentar. Du kan ha på samvittigheten at dette mestrer du, og at din eksamen er til stor hjelp for min egen. ANBEFALES!!!
 • 16.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  helt grei oppgave!!!!!
 • 30.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra!Denne likte jeg