Forvaltningsrett | Notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • Ingen karakter gitt
 • 8
 • 1653
 • Word2003

Sammendrag: Forvaltningsrett | Notater

Notater av viktige paragrafer og disposisjon til utarbeidelse av oppgaver i forvaltningsrett (Rettsspørsmål: Er Åse Mork innhabil?)

Innhold

Forvaltningsrett:
Innhabilitet
Saksbehandler
Om enkeltvedtak
Når vedtaket er fattet.

Offentlighetsloven
Mal Innhabilitet

Utdrag

Forvaltningsrett:
3 oppgavetyper:

• Innhabilitet ( er noen innhabile?)
• Om det offentlige gjør en god nok behandling av en sak. (feil beslutning/vedtak + klageadgang).
• Innsynsrett i dokumenter. Her har vi 2 deler; innsynsrett etter forvaltningsloven og innsynsrett etter offentlighetsloven.


§1  virkeområder; omtrent alle offentlige organer

§2 – Definisjoner

§2A  En avgjørelse heter ”et vedtak” dersom det går utover noen. Vi har enkeltvedtak og forskrift.
Et enkeltvedtak er vedtak som gjelder en bestemt gruppe mennesker. Sette navn på dem. (B)
Forskrift er når det gjelder ubestemte personer.(C)
D offentlig tjenestemann
E Parter

Innhabilitet

Innhabilitet = Tilliten til saksbehandler er svekket.

Hovedregel: §6
§6 1.ledd  En absolutt regel. Absolutt regel betyr at det ikke er rom for diskusjon. Enten er du habil eller innhabil. Ikke noe mellomting
En offentlig tjenestemann kan ikke ta avgjørelse eller tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse dersom:
• Han selv er part i en sak... Kjøp tilgang for å lese mer

Forvaltningsrett | Notater

[20]
Brukernes anmeldelser
 • 20.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  En grei stil, kunne gjerne vært litt mer for å hjelpe til å løse case og lignende
 • 07.05.2014
  Meget bra oversikt over forvaltningrett. Hjelper mye hvis man trenger en kjapp oversikt
 • 09.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Godt skrevet og strukturert!
 • 09.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget hjelpfull til eksamensøving