Forskningsprosjekt - Hverdagskriminalitet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Forskningsprosjekt - Hverdagskriminalitet

Kriminell jeg?
Et samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt i faget sosiologi og sosialantropologi.

Inneholder både hypotese, problemstilling, fremgangsmåte, arbeidet og ressultatet.

Innhold

Innledning 4
Valg av metode 5
Resultat 7
Diskusjon 11
Konklusjon 13
Feilkilder 14
Lovverk 16
Kilder 17

Utdrag

Innledning

I dette prosjektet vil vi finne ut mer om hverdagskriminaliteten blant folk flest. Vi vil se på holdningene til lovverket, og hvordan folk oppfatter disse. Folk flest utfører mindre lovbrudd, også kalt for lett kriminalitet hver dag, men hvorfor gjør de dette? Bryr folk seg i det hele tatt om mindre lovbrudd, og ser disse mindre lovbruddene som kriminalitet?

Spørsmålene rundt dette temaet er mange. Vi ønsker å se på forskjellen mellom menn og kvinner, og også mellom forskjellige aldersgrupper.

Vi har kommet frem til følgende problemstilling:

- Hvordan er holdningene til hverdagskriminalitet, og i hvor stor grad er denne utbredt?

Intervjuarbeidet i dette prosjektet er utført fra 9. Februar til 11. Mars. Vårt arbeid og undersøkelser holder seg innenfor Sandnes grenser, og er representative for en gjennomsnittlig by.

Hypotese
Vår hypotese er at hverdagskriminalitet er svært utbredt blant folk og at 7 av 10 utfører en form for hverdagskriminalitet. Vi tror at menn utfører en hyppigere hverdagskriminalitet enn kvinner, dette fordi menn ofte utfordrer grenser og gjerne ikke tenker like mye over ting som kvinner. Samtidig tror vi denne lettere kriminaliteten er mest utbredt blant ungdom og eldre opp til 40 år.

Vi tror at bevisstheten på regelverket øker med alderen, i tillegg er sannsynligheten stor for at flere ikke kjenner konsekvensene av hverdagskriminaliteten... Kjøp tilgang for å lese mer

Forskningsprosjekt - Hverdagskriminalitet

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 06.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  en grei framstilling av tekst og god bruk av forklaring av hvilken metode som ble brukt. bra
 • 19.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne gav meg god hjelp under en innlevering.
 • 14.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fyldig oppgave, som er til god hjelp!
 • 15.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra tekst, holder det den lover