Langsvarsoppgaver om Den kalde krigen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 5
 • 6
 • 1898
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Langsvarsoppgaver om Den kalde krigen

Oppgaven besvarer følgende:

1)Diskuter årsakene til Den kalde krigen.
2)Det hevdes at Koreakrigen og Vietnamkrigen er to eksempler på hvordan Den kalde krigen ble utkjempet. Forklar hvorfor. Her er det viktig å bruke sentrale begreper fra Den kalde krigen for å vise at dere kan anvende historiestoffet selv.
3)Hva var Trumandoktrinen og Bresjnevdoktrinen? På hvilken måte kan vi si at de var like, og på hvilken måte var de ulike?
4)Drøft årsakene til at Den kalde krigen sluttet.

Lærers kommentar

Oppg 1 er tidvis veldig bra da du forklarer godt og er kritisk. Ikke helt bra at du tar for deg DKK helt til 70-tallet uten å binde dette til årsakene. Det er naturlig å tenke at årsakene ligger i starten på en konflikt og dermed blir dette litt uryddig og jeg blir ikke helt sikker på hvor godt du har forstått årsaksbildet.

Oppg 2 er bra da du viser at du kan anvende stoffet noe selvstendig, men likevel bør du anvende flere viktige begreper på disse krigen for å vise forståelse av stoffet.

Oppg 3 er bra iom at du forklarer ganske selvstendig, men den er noe unøyaktig itf. Trumandoktrinen.

Oppg 4 er bra da du forklarer godt og da du diskuterer noe på slutten. For bedre resultat i denne oppg er nøkkelen å drøfte mer. Diskutere mer om hva som var årsakene til slutten på DKK.
Ellers kan hjemmeoppg som denne, hvor du har alle hjelpemidler tilgjengelig, være mer kildekritiske.

Utdrag

Den kalde krigen

1) Årsakene til andre verdenskrig er mange, men jeg mener at i bunn og grunn ligger kommunismen som den aller største årsaken til den kalde krigen, både direkte og indirekte. Helt siden Lenin tok over makten i Russland i 1917, har Sovjetunionen prøvd å bre sin ideologi over resten av en skrekkslagen verden. Men for å starte en krig må det være to parter, noe som gjelder for en kald krig like mye som for en varm krig. Etter andre verdenskrig endret maktforholdene i Europa seg betraktelig. Mange land var i stor gjeld og USA sto klare til å hjelpe mange av landene økonomisk, noe som førte til at USA fikk stor innflytelse og kontroll i Europa. I tillegg sto USA for nesten halvparten av produksjonen av varer og tjenester i verden, noe som også førte til at de hadde en enorm makt. Dette, blandet med ”den røde fare” gjorde at USA og mange av de vestlige landene i Europa fryktet spredningen av kommunismen og ønsket om å bekjempe den var stor... Kjøp tilgang for å lese mer

Langsvarsoppgaver om Den kalde krigen

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 22.02.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Innformativ oppgave som var til hjelp for meg som jobbet med lignende oppgave knyttet til den kalde krigen
 • 08.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  fløSDKAL.ASJFKØ FSADKØLFJSDASLØLDFKSJAFDFD
 • 22.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  supert og bra!!!!!! :)
 • 28.05.2014
  Så bra skrevet!!!!!!!!!!!!!!!!!

Brukere som har lastet ned Langsvarsoppgaver om Den kalde krigen, har også lastet ned