Forsøk med lys

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • 4
 • 4
 • 472
 • PDF

Rapport: Forsøk med lys

Hensikt:
Gjøre forsøk med lys. Observere og sette opp hypoteser for hvordan lyset beveger seg når det møter en grenseflate mot et annet stoff.

Innhold:
Utstyrsliste
Hensikt
Hypotese
Metode/ Observasjoner:
Resultater
Konklusjon

Utdrag

Hypotese:
Forsøk 1. Jeg tror at når lyset treffer speilet reflekterer lysstrålen, og jeg tror strålen som reflekter vil ha samme vinkel som innfallsvinkelen.
Forsøk 2: Vi sjekker om denne hypotesen stemmer: ” Innfalsvinkel / brytningsvinkel = konstant.”
Forsøk 3: Vi sjekker om denne hypotesen var riktig: ” sinus til innfallsvinkel / sinus til brytningsvinkel = konstant.
Metode/ Observasjoner:
1. Vi sendte lysstrålen inn i et speil som lå oppå et gradinndelt ark. Her så vi at strålen vi sendte inn reflektere og at utfallsvinkelen hadde samme vinkel som innfallsvinkelen. Vi gjentok dette forsøket flere ganger for å finne ut om hypotesen var riktig, og om resultatet vi fikk første gang var riktig hver gang.
2. Så sendte vi lysstrålen mot den halvsirkelformede glasskiven. Vi observerte at det ble skapt en brytningsstråle og det ble skapt en svak refleksjon. Vi gjentok dette fem ganger for og skrev ned vinklene til innfallsvinklene og brytningsvinklene.
3. Så sjekket vi om hypotese 2 om at innfallsvinkl / brytningsvinkel = konstant.
4. Etter det om hypotese 3 stemte, denne hypotesen gikk ut på at sinus til innfallsvinkel / sinus brytningsvinkel = konstant.
5. Så sjekket vi hva grensevinkelen skulle være for at det skulle være totalrefleksjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk med lys

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 12.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Til god hjelp for de som skal ha det.