Forsøk: Friksjon på skråplan

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Fysikk 2
 • 6
 • 5
 • 762
 • PDF

Forsøk: Friksjon på skråplan

Meget grundig, illustrerende og drøftende forsøk.

"Hensikten med øvelsen var at vi skulle se sammenhengen mellom hellingsvinkelen og vinkelen der farten til klossen var konstant, samt repetere usikkerhetsregning ved å regne ut akselerasjonen til klossen når hellingsvinkelen var større enn friksjonsvinkelen"

Utdrag

Utstyr
● Trekloss
● Målestav
● Plant brett

Beskrivelse
Første del innebar at vi satte det plane brettet med en vinkel slik at treklossen skled med konstant fart. Vi regnet deretter ut vinkelen og ved hjelp av dekomponering av tyngden regnet vi ut de forskjellige kreftene som virket på klossen. Ved hjelp av µ=RN skulle vi finne friksjonstallet.
Andre del innebar at vi skulle øke og senke vinkelen i forhold til vinkelen som gav klossen konstant fart, og deretter se hva som skjedde med farten til klossen.
Siste del innebar at vi skulle velge en vinkel større enn vinkelen som gav klossen konstant fart, og deretter regne ut akselerasjonen til klossen.

Hypotese
“Vi har en hypotese om at når vi velger en hellingsvinkel større enn friksjonsvinkelen vil klossen få en gradvis større fart, mens om vi velger en hellingsvinkel mindre enn friksjonsvinkelen vil farten til klossen avta, og til slutt stoppe opp.”... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk: Friksjon på skråplan

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 15.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra gjenomført, passer fint til fy2
 • 24.09.2015
  Kjempe øvelse, som hjalp meg en god del
 • 11.11.2016
  Denne trengte jeg til eksamen! Takk :-)
 • 12.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp meg mye til forsøket mitt.