Forsøk 9.3 Disseksjon av fisk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • Godkjent
 • 10
 • 3550
 • PDF

Rapport: Forsøk 9.3 Disseksjon av fisk

I denne øvelsen skulle vi bli bedre kjent med anatomien til en beinfisk, torsk, samt studere utforming og forbindelsen mellom sentrale organer knyttet til kretsløp og respirasjon ved å gjennomføre en disseksjon.

Elevens kommentar

mangler figur

Innhold

Hensikt
Utstyr
Figur
Teori
Utføring
Resultater og observasjoner
Etterarbeid
Konklusjon

Utdrag

Fiskene ble utviklet i samme tidsrom som fugler og pattedyr. Skjelettet er forbeinet, og begge flikene på halefinnene er like. Fra underhuden danner de fleste artene skjell. Skjellene ligger i huden, ikke utenpå slik som noen kanskje kunne tro. Fisk omfatter virveldyr med oksygenopptak fra vann gjennom gjeller. Hjertet er delt inn i to kamre.
Torsk
Beskrivelse: langstrakt, torpedoformet kropp. Ganske brei. Litt flattrykt hode, med en underskjeve som har en skjeggtråd.
Fiskens fremdrift
Fisken svømmer ved å bukte kroppen og bruke de parede og uparede finnene. Spesielt halefinnene er viktig for fremdriften. Når halefinnene slår fra side til side, drives fisken fremover. Finnene kan også brukes til manøvrering og balanse. De tre ryggfinnene som er på øvre del av fisken har i oppgave å stabilisere fisken mot rulling og hjelpe til i bråe svinger, mens de to gattfinnene som er i nedre del av fisken har i oppgave å stabilisere fisken mens den svømmer... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 9.3 Disseksjon av fisk

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 10.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig detaljert (kanskje litt for detaljert). Men ganske bra!
 • 05.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Kanskje noe unødvendig informasjon, men fantastisk.
 • 21.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Ganske bra stil egentlig
 • 11.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  meget detaljert og utfyllende