Forsøk 6.2 Bestemmelse av entalpiendringen når is smelter | Rapport | Kjemi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • 5
  • 3
  • 562
  • PDF

Forsøk 6.2 Bestemmelse av entalpiendringen når is smelter | Rapport | Kjemi

Dette er en rapport fra forsøk 6.2 Bestemmelse av entalpiendringen når is smelter, fra læreboken "Kjemien Stemmer 1". Forsøksrapporten gir et bra overblikk over hvordan en god rapport i kjemi skal oppbygges. I oppgaven blir det beskrevet hvordan man finner smelteentalpien til is, og beskrevet hva en endoterm reaksjon er.

Link til forsøket finnes her.

Problemstilling:
Hva er entalpiendringen per mol av stoffet når is smelter?

Innhold

Hensikt
Problemstilling
Teori
Hypotese
Sikkerhet
Utstyr
Utførelse
Resultat
Diskusjon
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Smelteentalpien er den varmen som skal til for å smelte et stoff. I et forsøk kan vi bestemme smelteentalpien ved hjelp av isoporbeger og lokk. Isoporbegeret er en dårlig varmeleder, dermed slippes det lite varme ut eller inn når det foregår en prosess i begeret. Lokket hindrer at masse og varme skiller ut. Veggene i lokket og begeret skiller dessuten systemet fra omgivelsene. Systemet er det som er i begeret. For at vi skal kunne beskrive energiforandringer i en kjemisk reaksjon må vi skille mellom system og omgivelser. Systemet er stoffene som deltar i prosessen, mens resten av universet er omgivelsene.

Varme er den energien som utveksles på grunn av temperatur forskjell mellom system og omgivelsene. Et mål på dette er entalpi (H). På laboratorier foregår som oftest... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 6.2 Bestemmelse av entalpiendringen når is smelter | Rapport | Kjemi

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 11.01.2014
    Bra, alt av innhold var som det skulle. du hadde med alle de viktige "hovedtingene" i en rapport.