Forsøk strøm og spenning

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 857
 • PDF

Rapport: Forsøk strøm og spenning

En rapport til elevøvelse 11.205 FY1.

Hensikten med denne øvingen er å kople kretser, måle spenninger og måle strømmer. I tilegg å vurdere om Kirchhoffs stemmer ved å vurdere resultatene vi får i de forskjellige øvingene.

Innhold

Hensikten
Teori
Utstyr
Fremgangsmåte
Resultat
Konklusjon

Utdrag

Fremgangsmåte: Øvingen bestod av seks deler og vi startet med å kople motstandsbrettet slik figur1 viste i del 1, se tegning. Deretter målte vi spenningen over hver av komponentene A, B, C, D og L, skrev deretter resultatene ned i en oversiktelig tabell. I punkt to ble vi bedt om å koble om kretsen slik som vist på figur3 og gjenta de samme målingene og føre de i tabellen. Til slutt i del 1 vurderte vi om resultatene i punktene ovenfor var rimelige/urimelige ut fra Kirchhoffs lov om spenning i en krets.

Så kom vi til del 2 der vi målte de forskjellige strømmene i de forskjellige forgreningene som var markert på kretstegningen, figur2. Satte resultatene opp i en tabell og vurderte deretter om resultatene var rimelige/urimelige ut fra Kirchhoffs lov om strømmer i en krets.

I del 3 koplet vi kretsen som vist på figur3 og målte strømmene I0, I1, I2, ved å kople inn multimetret på de forskjellige plassene. Satte opp verdiene i en tabell og vurderte om resultatene var rimelige/urimelige ut fra Kirchhoffs lov om strømmer i en krets... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk strøm og spenning

[23]
Brukernes anmeldelser
 • 28.04.2014
  Ganske bra og forståelig oppagave, dette hjelper dere som har muntlig eksamen i fysikk godt
 • 12.05.2012
  bra skrevt........Dette var bra skrevet, last ned og les selv da vel..
 • 11.03.2019
  Skrevet av Elev på Vg2
  God rapport men uten kretstegninger. Ellers alt bra
 • 29.04.2016
  KJEMPEBRA!! :D ULTRA BRA