Forsøk: Momentanfart

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 668
 • PDF

Rapport: Forsøk: Momentanfart

Fysikk forsøk på måling av momentanfart.

Hensikt/hypotese
Hensikten med dette forsøket var å finne momentanfarten for et lodd som faller med økende fart. Hypotesen min for dette forsøket var at papiret/loddet kom til å falle med økende fart ettersom det nærmet seg gulvet.

Innhold

Hensikt/hypotese
Teori
Arbeidsbeskrivelse
Utstyr
Beskrivelse
Resultater med drøfting
Konklusjon

Utdrag

Beskrivelse
Utstyret ble satt opp som vist på figuren over, ca en halv meter over bordflaten, med papiret gjennom sporet på tempografen. Papirbåndet var ca. 1 meter langt. En person holdt papirbåndet og loddet opptil tempografen, og en skrudde på spenningskilden for å starte tempografen. Så slapp vi papiret med loddet, slik at det falt ned til gulvet. Farten økte med tiden da papiret falt, dermed ble avstanden mellom prikkene på papiret større desto lengre opp på papiret, fra loddet, vi kom. Vi satte et startpunkt på papiret der tempografen begynte å sette merker. Dette punktet kalte vi 0. Vi ville finne momentanfarten i et punkt da papiret hadde falt 20 cm.. Dette punktet kalte vi A. De neste merkene nedover på papiret kalte vi B1, B2, B3, B4 og B5. Vi målte så avstandene AB5, AB4, AB3, AB2 og AB1. Vi regnet så ut gjennomsnittsfarten for loddet over hver av veilengdene AB5 til AB1, og satte resultatene inn i en tabell... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk: Momentanfart

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 25.03.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Bar, forklarer godt hva momentanfart er igjennom et eksperiment.
 • 23.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt ok rapport! Kan brukes som utgangspunkt