Forsøk 3.2 Likt løser likt | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • 6
 • 3
 • 777
 • PDF

Forsøk 3.2 Likt løser likt | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 3.2 Likt løser likt, fra "Kjemien Stemmer 1". Forsøksrapporten gir et bra overblikk over hvordan en god rapport i kjemi skal oppbygges. I dette forsøket brukes løsemidlene vann og heksan til å undersøke om regelen "likt løser likt" stemmer i praksis, og lære hvordan vi kan bruke regelen til å fastslå om et stoff er polart eller upolart.

Link til forsøket finnes her.

Problemstilling:
Stemmer det i praksis at «likt løser likt»?

Innhold

Teori og problemstilling
Utstyr
Fremgangsmåte
Resultater
Diskusjon
Konklusjon

Utdrag

Løseligheten til et stoff, bestemmes i hovedsak av tre faktorer; temperatur, stoffenes størrelse og deres polaritet. Figur 2 viser strukturformelen for et molekyl av vann og et av heksan. Her ser vi at H2O består av et O- atom som er bundet til to H- atomer. Oksygen har større elektronegativitetsverdi og trekker mer på elektronene enn hydrogen. Slik får oksygen en svak negativ ladning, mens hydrogenatomene får en svak positiv ladning. Forskjellen mellom deres elektronegativitetsverdier gir så stor ladningsforskyvning at atomene danner en polar kovalent binding. På den andre siden ser vi at C6H14 består av kovalente bindinger mellom seks C- atomer og 14 H-atomer som danner en sirkel rundt. Elektronegativitetsforskjellen her er såpass liten at atomene danner en upolar kovalent binding.
Stoffene kaliumjodid og kobber(II)sulfat-pentahydrat består av metaller og ikke-metaller noe som gir elektronegativitetsforskjell som er større eller lik 1,7. Dette medfører til at disse stoffene danner ioneforbindelser. I likhet med vannmolekylene, er også disse forbindelsene... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 3.2 Likt løser likt | Rapport

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 04.10.2011
  Skrevet av Student på 5. år
  En meget bra rapport, som jeg fikk god hjelp av. :)
 • 11.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig god og utfyllende rapport. Hjelper meg mye.
 • 20.10.2018
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra
 • 26.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  gillar detta veldig mukje!!:)