Formering og transportsystemer i planter og dyr

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • Godkjent
 • 5
 • 1142
 • Word2003

Sammendrag: Formering og transportsystemer i planter og dyr

Notater til kap 5 og 6 i biologiboken til Gyldendal

Utdrag

Formering er nødvendig for alt liv og kan skje kjønnet og ukjønnet.

Meiose er en celledeling hvor det dannes fire haploide celler. De haploide cellene utvikler seg til gameter og har ett sett med kromosomer. Dette er nødvendig for kjønnet formering.

Mitose er en celledeling hvor det blir laget en kopi med det samme antall kromosomer som morcellen. Det blir dannet diploide celler.

Ved kjønnet formering får vi en ny kombinasjon av gener, og detter er nødvendig når populasjoner skal tilpasse seg endringer i miljøet. Eks. Menneske, katt, hund..
Fordeler med kjønnet formering er at alle individene er forskjellige og kan letter tilpasse seg til nye miljøforhold. De har en større genetisk variasjon.
Ulemper med kjønnet formering at kjønnet formering gjør det nødvendig å finne en partner av motsatt kjønn, formeringen må lykkes, og det tar lengre tid å få avkom enn ved ukjønnet formering
... Kjøp tilgang for å lese mer

Formering og transportsystemer i planter og dyr

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 07.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Middels kompetanse. Enkelt fagstoff og mangel på viktige fagbegreper.
 • 09.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  God formulering og varierende språkbruk.