Formering hos dyr | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 890
 • Word2007

Formering hos dyr | Sammendrag

Formering hos dyr.

Sammendrag Bios 1.


UKJØNNET FORMERING : ARVESTOFF LIKT MORDYRET

KJØNNET FORMERING: AVKOMMET BLIR DANNET VED AT TO HAPLOIDE KJØNNSCELLER SMELTER SAMMEN  DIPLOID ZYGOTE

Utdrag

o Todeling: Encellete dyr kan dele seg i to.
o Amøber – Først blir DNA-et kopiert ved mitose, så blir cytoplasmaet delt i to, kalt cytokinese.
o Tøffeldyr – Oftest ukjønna, men også kjønna. Formerer seg som oftest ved at de kopierer arvemateriale i kjernen og gjennomfører en todeling av celleinnholdet.
Kjønnet – to tøffeldyr ligger inntil hverandre og utveksler arvemateriale( mikrokjerne). Så kopieres kjerneinnholdene og deler seg i to.

o Fragmentering: Flercellete dyr deler seg i to eller mer.
o Flatmark – større dyr. Fuktig omgivelse. Deler av flatmarken snøres av og hver del blir nydannet en kropp til et nytt individ.
Kjønnet – kryssbefruktning. To individer legger seg ved siden av hverandre, utveksler sædcellen inn gjennom kjønnsåpningen for eggstokken. Eggene slippes ut av dyret og blir en larve  så flatmark.
o Knoppskyting: Ut av kroppen, vokser en miniutgave ( knopp) fra mordyret. Den vokser ut å detter av å legger seg i bunnen.
o Hydra- Formerer seg ved at en knopp ( miniutgave av hydra) vokser ut av det voksne individet. Det løsner fra det og fester seg på bunnen.
Kjønnet – to individer lager sædceller og eggceller  befruktet egg vokser opp til et nytt individ.
o Glassmanet – Hunnen har 4 kjønnskjertel med eggceller, og hannen har 4 kjønnskjertler med sædceller. Sædcellene befrukter eggcellene. Larvene flyter ut av hulrommet i medusen og fester seg til bunnen. Larven vokser opp til en polypp som ved knoppskyting danner skriver som blir til nye meduser. ( øverste laget av polyppen blir til medusen)... Kjøp tilgang for å lese mer

Formering hos dyr | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 12.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig mye bra, dere vil ikke finne bedre notater til dette kapitlet enn her. Fikk en 5er!