Fordypningsoppgave - Bioteknologi (og kort om proteinsyntesen)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • 5
  • 5
  • 1751
  • PDF

Fordypningsoppgave - Bioteknologi (og kort om proteinsyntesen)

Fordypningsoppgave i bioteknologi som omhandler fosterdiagnostistikk. Oppgaven er delt i to deler:

Del 1: Forklaring av proteinsyntesen.
Del 2: Fosterdiagnostikk - Det er mange store etiske spørsmål rundt fosterdiagnostikk og genteknologi, og hvordan den skal utføres, men for å snevre inn oppgaven har jeg valgt å fordype meg i debatten rundt om alle norske gravide kvinner bør få tilbudt fosterdiagnostikk i 12 uke, om abortering av fostre med Down Syndrom som følge av fosterdiagnostikk, og litt om den nye genteknologien gjør at vi står i fare for å bli et sortert samfunn.

Lærers kommentar

Oppgaven er godt skrevet og holder en rød tråd. I argumentasjonen din burde du fokusere på å ikke stille for mange spørsmål til leseren. Karakter: 5.

Innhold

Del 1 Proteinsyntesen
Del 2 Fosterdiagnostikk som årsak til Abortering
Kilder

Utdrag

Proteinsyntesen er en prosess som skjer i cellene for å produsere proteiner. For å forklare proteinsyntesen har jeg delt opp prosessen i to hoveddeler.

1. Kopiering og frakting av «oppskriften»
DNA inneholder oppskriften på hvordan et protein skal bygges. Oppskriften ligger i rekkefølgen på DNA byggeklossene (cytosin, tymin, guanin og adenin) på DNA-et som ligger i cellekjernen. Siden selve byggingen av proteinet skjer i ribosomet i cellens cytoplasma, så må oppskriften først fraktes ut hit. Dette gjøres ved at det lages en kopi av DNA-tråden, kopien kalles mRNA. Først skilles DNA-trådene ved hjelp av et enzym, deretter fester nye baser seg på den ene Dna-tråden og danner mRNA som er en kopi av DNA. Dette er mulig fordi basene i DNA-et alltid vil binde seg i bestemte par (det er verdt å notere seg at T på mRNA-et byttes med U). Når kopieringen er ferdig løsner mRNA og DNA-et lukkes. Deretter fraktes mRNA ut av cellekjernen til cytoplasma der byggingen av proteinet kan starte.
DNA-trådene separeres, deretter koples nye byggesteiner seg på basene til DNA-et.

2. Bygging av selve proteinet
Selve byggingen av proteinet skjer som sagt i cellens cytoplasma hos ribosomet, ribosomer er små organ-celler som jobber med å produsere proteiner i celler. Ribosomet får også hjelp fra t-RNA. Prosessen for å lage et protein gjøres ved at aminosyrer koples ved oppskriften på mRNA. Oppskriften ligger langs mRNA og hver kode består av tre baser på mRNA som til sammen danner koden for en aminosyre. Det er tRNA som hjelper ribosomet med å finne den riktige aminosyren, ved å frakte aminosyren som passer best til hver kode... Kjøp tilgang for å lese mer

Fordypningsoppgave - Bioteknologi (og kort om proteinsyntesen)

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.