Fordeling av goder og byrder i Norge

Se flere anmeldelser 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 (12 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg2

Fag

Sosiologi og sosialantropologi

Karakter

5

Antall sider

3

Antall ord

933

Filformat

PDF

Fordeling av goder og byrder i Norge

Tekst om fordeling av goder og byrder i velferdsstaten Norge. Tar for seg den politiske forskjellen mellom høyre- og venstresiden.

Lærers kommentar
Veldig bra.

Utdrag
Norge er ett egalitært samfunn (et samfunn med vekt på likhet i godefordelingen), hvor fordeling av goder står sterkt. Goder er noe vi ønsker å oppnå og få, og som vi ønsker å beholde. Det er lagt opp til at du har krav på visse goder uansett hvilken livssituasjon du befinner deg i. Arbeidsledige, aleneforeldre, rusmisbrukere, uføre, alders og minstepensjonister er ikke den største ressursen for landet, men personer i alle disse gruppene har krav på goder... [Les mer nå]