Fordeling av goder og byrder i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Fordeling av goder og byrder i Norge

Tekst om fordeling av goder og byrder i velferdsstaten Norge. Tar for seg den politiske forskjellen mellom høyre- og venstresiden.

Utdrag

Norge er en velferdsstat hvor alle innbyggerne har visse goder, noen mer enn andre, og i denne teksten skal jeg ta for meg hvilke typer goder som finnes, og hvordan de blir fordelt. Godene i Norge har stor sammenheng med den politiske styringen i Norge, og jeg skal også gå inn på de forskjellige ideologiene som kan ha påvirkning på dette.

Norge er ett egalitært samfunn (et samfunn med vekt på likhet i godefordelingen), hvor fordeling av goder står sterkt. Goder er noe vi ønsker å oppnå og få, og som vi ønsker å beholde. Det er lagt opp til at du har krav på visse goder uansett hvilken livssituasjon du befinner deg i. Arbeidsledige, aleneforeldre, rusmisbrukere, uføre, alders og minstepensjonister er ikke den største ressursen for landet, men personer i alle disse gruppene har krav på goder. Fordelingen av goder er forskjellig, og det har mye med hvilken ”posisjon” du har i samfunnet. Tanken bak fordeling av goder, og det som gjør Norge til et egalitært samfunn er sosial likhet. At det ikke skal være store forskjeller mellom innbyggerne, men at disse i størst mulig grad skal utjevnes via offentlige goder.

Det finnes forskjellige typer goder. Formelle goder for eksempel, er noe de fleste har. Noe vi kaller medfødte rettigheter, mens andre må vi kjempe for å få. Stemmerett er ett formelt... Kjøp tilgang for å lese mer

Fordeling av goder og byrder i Norge

[13]
Brukernes anmeldelser
 • 02.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Etter å ha lest oppgaven din fikk jeg litt nye syn på dette temaet, tusen takk!
 • 04.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  En bra og hjelpsom oppgave! Hjalp meg på prøveeksamen.
 • 19.05.2022
  Skrevet av Elev på Vg2
  hjalp mye da jeg skrev tentamen.
 • 09.11.2016
  Skrevet av Student på 3. år
  God tekst til eksamen!