Fordeling av goder | Notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 2403
 • Word2007

Sammendrag: Fordeling av goder | Notater

Notater og ordbeskrivelser om fordeling av goder som utdanning, arbeid, inntekt og helse i samfunnet. Oppgaven inneholder mange korte avsnitt om ulike deler av systemet for fordeling av goder i Norge og andre land.

Individ, kultur og samfunn, vg2.

Innhold

Hvordan fordeles goder?
Systematisk lik fordeling
Sytematisk ulik fordeling
Resultatlikhet
Behovsprøvd fordeling
Tilfeldig fordeling
Deltakerne i fordelingsprosessen
De politiske partiene og styringsorganene
Organisasjonene
Organisasjonenes makt
Antall medlemmer og økonomi
Ekspertise
Økonomisk betydning og strategisk plassering
Muligheter for å drive lobbyvirksomhet
Hva kan ressurssvake organisasjoner gjøre?
Hvordan fremmer organisasjoner sine interresser ovenfor politiske myndigheter
Hvem hører staten mest på?
Massemediene
Informer og orienter
Kontrollerer politikere og andre med makt og setter politisk dagsorden
Domstolene
Næringsliv og bedrifter
Fordeling av goder i Norge
De sentrale samfunnsgodene
Helse

Utdrag

Helt grunnleggende kan vi si at fordelingen av goder skjer ut fra to hovedprinsipper: etter eget behov og etter egen innsats. Fordelingen etter det første prinsippet vil si at samfunnet sørger for at de har spesielle behov, og som samtidig er uten ressurser og mulighet for å dekke disse selv, får dekket av det offentlige. Etter det andre prinsippet må alle selv gjøre en innsats

Systematisk lik fordeling
systematisk lik fordelig: etter dette prinsippet skal goder være likt fordelt ute i samfunnet. Men all vet at dette ikke stemmer med virkeligheten. Vi tjener ikke like mye, og vi har ikke like god helse. Ser vi likevel godt etter, finer vi fort at noen goder faktisk fordeles likt. Stemmerettsreglene er like for alle borgere med samme bakgrunn (alder, statsborgerskap). Vi har også samme grunnskoleutdanning og videregående opplæring. Her snakker vi om formell likhet, altså at godene er formelt likt fordelt etter politiske vedtak. Dette kaller vi systematisk like fordeling.

Vi kan se at det på papiret eksisterer likhet i fordelingen av disse godene. Men vi vet også at disse godene ikke brukes i lik stor grad av alle. Disse formelle rettighetene fører altså ikke til reell likhet.

Systematisk ulik fordeling
systematisk ulik fordeling: Her er prinsippet at har du god tilgang på et gode, vil du også lett kunne få mye av andre goder. eller sagt på en annen måte: godene hoper seg opp. På fagspråket kaller vi dette for kumulativ fordeling... Kjøp tilgang for å lese mer

Fordeling av goder | Notater

[13]
Brukernes anmeldelser
 • 12.05.2014
  veldig gode og godt gjenomførte notater, veldig fine til øving til prøve eller eksamen.
 • 19.05.2022
  Skrevet av Elev på Vg2
  mye informasjon om alt, passer bra til generell øving til eksamen
 • 12.05.2017
  Ikke spesielt hjelpsom.
 • 19.04.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig oversiktlig og fin med masse informasjon. godt