Forbereding til prøve kap.6 og 7

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1950
 • Word2003

Sammendrag: Forbereding til prøve kap.6 og 7

Det viktigste fra kapittel 6 og 7. Det er forbereding til prøve.

Sosiologi og sosialantropologi:
Kapittel 6 Kultur
Kapittel 7 Produksjon og arbeid

Utdrag

Definisjon av kultur: Kultur er de tanker, kunnskaper, trosformer og ferdigheter mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn, og som overføres, ofte i noe forandret form, fra generasjon til generasjon.

Hvordan oppstår ulike kulturer: Siden ulike folkeslag lærer forskjellige ting, oppstår kulturforskjeller mellom gruppene. Normer, sanksjoner, religiøse oppfatninger, språk og matvaner er aspekter ved den menneskelige tilværelsen som varierer kulturelt.

Etnisitet og typiske trekk ved en kultur: Ingen kulturer er statiske. De forandrer seg. Dette foregår både ved indre utviklingsforløp og gjennom kontakt med omverdenen. Dessuten er ingen kulturer hundre prosent homogene, altså ensartede.
I dag defineres etnisitet som forholdet mellom grupper som mener at de er kulturelt forskjellige. Etnisitet handler om kontakt. Det handler altså ikke om en gruppes kultur, men om kontakten mellom gruppene. EKS: Nordmenn framstår vanligvis ikke som etnisk gruppe, men de blir det så snart de kommer i kontakt med svensker eller andre utlendinger. Da vektlegger vi vår norskhet. Vi vektlegger jo ikke vår norskhet når vi bare er sammen med andre nordmenn. Etniske relasjoner... Kjøp tilgang for å lese mer

Forbereding til prøve kap.6 og 7

[20]
Brukernes anmeldelser
 • 01.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Mye bra her, men utelukker noen opplysninger og definisjoner. Ellers vil jeg tro at å lese godt på disse notatene + å lese gjennom kapitlene i boka hjelper deg godt til å få en god karakter.
 • 16.02.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Noen gode punkter, men og noen mindre gode. Var bare intr i kap 7, ser ut som det er litt meir utfyllande om kap 6.
 • 10.04.2014
  hjalp meg en god del :)
 • 09.01.2014
  Dette kommer til å hjelpe mye til neste prøve!