Flertallsregjering vs. mindretallsregjering

Se flere anmeldelser 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 (6 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Politikk og menneskerettigheter

Karakter

5

Antall sider

3

Antall ord

1020

Filformat

PDF

Flertallsregjering vs. mindretallsregjering

Denne oppgaven inneholder drøfting og refleksjon rundt flertalls- og mindretallsparlementarisme. Oppgaven ønsker å vise fordeler og ulemper ved begge overnevnte.

Oppgaveteksten som besvares er følgende:
"Gjør greie for fordeler og ulemper ved flertalls- og mindretallsparlamentarisme. Bruk eksempler fra norsk politikk. Drøft ut fra dette hva som er best ut fra en demokratisk synsvinkel."

Lærers kommentar
Veldig bra begrepsbruk. Kunne være bedre språk. Ellers supert.

Utdrag
Flertallsparlamentarisme er et uttrykk som kan brukes i motsetning til mindretallsparlamentarisme for å beskrive den parlamentariske situasjonen hvor en regjering har et flertall i nasjonalforsamlingen bak seg. Flertallsparlamentarisme har hatt lange perioder i Norge. Den aller lengste perioden i Norge var fra 1945-1961 da Ap hadde regjeringen og flertallet i Stortinger.

I en mindretallsregjering må en arbeide med en sak for å så gå til partiene på Stortinget, etterfulgt av å finne samarbeidspartnere til den enkelte saken. Som oftest vil en finne et parti som vil støtte saken, men det krever endringer i overensstemmelse med sitt eget program for å stemme den aktuelle saken. Det har vist seg at når en har en mindretallsregjering får man en bredere og mer interessant politisk debatt om saker. Dette er fordi sakene sendes til stortinget, og debatteres der. Saken er ikke avgjort før den kommer til stortinget, fordi det kommer inn- og utspill gjennom hele denne prosessen helt frem til et flertall er stiftet. Per dags dato så er situasjonen slik at under dagens flertallsregjering, kommer det klager fra opposisjonen på stortinget om at flere saker kjøres rett igjennom uten at stortinget får en sjanse til å påvirke denne prosessen... [Les mer nå]