Flerkulturelt samfunn

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 972
 • PDF

Flerkulturelt samfunn

Dere skal lese side 210-231 (det flerkulturellesamfunn), samt benytte nett til å svare på de følgende spørsmål. Alle kilder må oppgis. Spesielt viktig er det når det gjelder tallmateriale.


1. Hvilke «gamle» minoriteter finnes i Norge?
2. Hvor stor andel av befolkningen i dag regnes som innvandrere, og hvilke land kommer disse innvandrerne fra? Her må dere ha så nye tall som mulig (de i boken er ikke gangbare)
3. Hva er henholdsvis en flyktning og en asylsøker?
4. Kom med konkrete eksempler på at religionen har påvirket, og stadig påvirker, det norske samfunnet.
5. Hva er assimilering, segregering og integrering? Kom med konkrete historiske eksempler på dem alle, og se om du kan finne noen dagsaktuelle eksempler fra inn- eller utland.
6. Hva vil du si at er de største utfordringene ved innvandring, og hvordan kan disse eventuelt løses (her forventer jeg et mer utfyllende svar enn på de andre spørsmålene). I tillegg skal du her komme med to konkrete nyhetssaker som eksemplifiserer dine argumenter (selvfølgelig med kildehenvisning).

Flerkulturelt samfunn

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 22.09.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Lite informasjon, så hjelpte meg veldig lite med opg mi.
 • 29.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  en grei oppgave som du får utnytte flere oppgaver