Fjellet som økosystem

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi
 • 5
 • 5
 • 1449
 • PDF

Fjellet som økosystem

Oppgaven drøfter fordeler og ulemper med r-og k-strategi og gir eksempler fra norsk flora og fauna på arter. I tillegg beskriver den fjellet som økosystem fra høyfjellet og ned til øvre skogsbelte.

Lærers kommentar

God forklaring på de to strategiene.
Meget gode eksempler på tilpasninger hos dyr i fjellet. Savner noen flere eksempler på tilpasninger hos plantene.

Elevens kommentar

Oppgaven er oversiktelig, saklig, men korrekturen burde vært bedre.

Utdrag

OPPGAVE 1
Innenfor alle grupper organismer har det gjennom evolusjon utviklet seg en forskjell i levemåte og livsstrategi. Vi kan da stille spørsmål til hvilket trofisk nivå organismene opptrer i næringskjeden, og hvordan de skaffer seg ressurser til sitt levesett og sin reproduksjon. K- og r-strategi brukes ofte av økologer for å beskrive artenes tilpasning til miljøet og ressursene der. Vi skal nå se på fordeler og ulemper ved de to strategiene og finne noen eksempler på arter fra den norske faunaen som praktiserer disse strategiene. Mot slutten skal vi se hvordan groblad forandrer livsstrategi når tettheten av individene øker.

R-strateger får veldig små, men til gjengjeld veldig mange avkom. Dersom miljøet de bor i endrer seg og for eksempel blir veldig kaldt er det dermed større sjanse for at noen av avkommene har de gener som gjør den i stand til å overleve under disse forholdene. R-strategene tilpasser seg miljøet de bor i mye raskere enn K-strategene. Barkbiller er eksempel på en art som driver r-strategi. De finner et dødt tre. Utnytter ressursene der og produserer et stort antall avkom, hvor bare noen få har sjanse til å finne et nytt tre.

Eksempler på r-strateger:... Kjøp tilgang for å lese mer

Fjellet som økosystem

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 02.10.2010
  Velgdig bra! Men som kritikk så skulle jeg sett mer om plantenes forhold på fjellet
 • 06.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig braa! Håper denne kan hjelpe meg når jeg skal ha bio tentamen! Sliter!!!
 • 24.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt grei :) gir grei informasjon om det som trengs å veta.
 • 20.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig fin oppgave. hjalp meg mye!