Finn Rose | Økonomistyring | Eksamen 2009

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Økonomistyring
 • Ingen karakter gitt
 • 14
 • 1652
 • PDF

Eksamensoppgave: Finn Rose | Økonomistyring | Eksamen 2009

Eksamenssett fra høsten 2009 om Finn Rose Blomster. Temaet er regnskapsanalyse, budjsettkontrollog og foretaksformer.

Eksamenssett. Høsten 2009. Finn Rose

Innhold

Spesifikasjon av kunder og leverandører,

Spesifikasjon av merverdiavgift (mva.-oppgave),

Resultatregnskap, regnskapsloven § 6-1
Balanse, regnskapsloven § 6-2
Husleiekostnaden i regnskapet fremkommer slik:
Endringen i bedriftens egenkapital
Nytt kjølerom
Regnskapsanalyse
Budsjettkontroll
Foretaksformer

Utdrag

Rentabilitet:
Totalrentabiliteten i 2008 er 5,3 %, og egenkapitalrentabiliteten før skatt er 25,9 %. Dette er betydelig lavere enn både 2006 og 2007. Det synes som om bedriften har en «skummel» utvikling. Finn Rose bør følge nøye med utviklingen de nærmeste månedene.

Totalrentabiliteten bør være høyere enn den gjennomsnittlige gjeldsrenten. Bedriften har et banklån på kr 236 142. Rentekostnadene er kr 10 500. Det gir en gjeldsrenteprosent på ca. 4,4 %. Vi konkluderer med at totalrentabiliteten sannsynligvis er høyere enn lånerenten, og at dette kravet så vidt er oppfylt.

Med dagens rentemarked ligger renten på risikofrie investeringer rundt 3–5 %. Med et rimelig tillegg for risikoen ved å investere i en solid bedrift bør kanskje kravet til totalrentabiliteten ligge rundt 8–10 %. Ut fra dette synes rentabiliteten i denne bedriften å være for lav.

Vi kan konkludere med at rentabiliteten i bedriften er lite tilfredsstillende. Utviklingen fra 2007 til 2008 er et klart faresignal... Kjøp tilgang for å lese mer

Finn Rose | Økonomistyring | Eksamen 2009

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 14.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Det meste ser korrekt ut. God språk og formuleringer! Savner kanskje noe utdypning noen steder, men ellers veldig god oppgave!
 • 24.04.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Er ikke spesielt bra. Jeg hadde aldri med en slik besvarelse fått 5 av min lærer.
 • 24.04.2014
  Hjalp meg meget bra under heldagsprøven, meget forbøyd med besvarelsen! :D
 • 01.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Finnes forberedelsesdelen til denne oppgaven ?

Brukere som har lastet ned Finn Rose | Økonomistyring | Eksamen 2009, har også lastet ned