Filosofi notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 2996
 • PDF

Sammendrag: Filosofi notater

Oppgaven inneholder et sammendrag fra kap 15 og 16 i religion og etikk. Sammendraget handler om filosofi og kommer blant annet inn på filosofene Sokrates, Platon, Kant og Gandhi.

Innhold

Innhold:
Hverdagsfilosofi
Sokrates
Metafysikk
Materialismen
Idealismen
Dualisme
Determinisme
Et humanistisk menneskesyn
Et naturalistisk menneskesyn
Hva er godt?
Hva er et godt samfunn?
Gandhi

Utdrag

Hverdagsfilosofi er alle de spørsmålene vi stiller fordi vi under oss. Med filosofien er det slik at jo mer vi forstår av sammenhenger i livet, desto mer undrer vi oss. Det dukker opp flere spørsmål og man leter alltid etter svar.

Sokrates er han som først brukte betegnelsen «filosof». Han mente at en filosof er en som hjelper folk til å få ut tanker som de går med inni seg. Han så på det som sin oppgave å lokke fram disse tankene hos folk.

Han var sterkt imot sofistene som var en type yrkesfilosofer med ekspertise på overtalelsens kunst. De var ikke opptatt av å finne sannheten, men av å finne argumenter som kunne slå an i debatter om hva som var riktig og galt. De hadde passet inn i «tabloid» i dag.

For sofistene er alt relativt. Hva som var sant og riktig, var avhengig av situasjonen. Sokrates mente derimot at det finnes noe som er uforanderlig. Vis vi søker inn i oss selv, vil vi finne fram til de evige verdiene. Filosofen sin oppgave er å hjelpe til med å finne disse verdiene i følge Sokrates.

I dag er det mange filosofer som mener at det finnes flere ulike svar på filosofiske spørsmål som kan være like sanne og riktige – ikke bare en riktig sannhet.

Sokrates gikk rundt og spurte enkle spørsmål til dem han traff, satt i gang tankevirksomheten hos folk og hjalp til med å få tankene fram i dagen. Han fikk dem til å tenke kritisk gjennom sine egne standpunkter og resultatet ble ofte at de måtte endre syn... Kjøp tilgang for å lese mer

Filosofi notater

[27]
Brukernes anmeldelser
 • 20.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne oppgaven var til stor hjelp og skriver om filosofer i nyere tid, antikkens tid og kinesisk og indisk tid :)! (en fra hver periode)
 • 20.04.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ikke så bra dessverre, dårlig. Og står ikke noe om Konfutse eller Aristoteles..
 • 18.05.2016
  boom, greit notat........
 • 10.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg ikke så veldig... verken til leksa elr vurderingssamtalen