Filosofar | Platon, Kierkegaard, Gandhi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 4
  • 3
  • 958
  • PDF

Filosofar | Platon, Kierkegaard, Gandhi

Eg skal fortelje dokke litt om nokre kjende filosofar, og korleis tema som det vakre og vennskap kjem fram som uttrykk hos dei kjende filosofane. Eg har valt å fortelje dokke om Platon, Søren Kierkegaard og Mahatma Gandhi.

Innhold

Det vakre
* Platon
* Kierkegaard
* Mahatma Gandhi
Sanninga
* Platon
* Kierkegaard
* Mahatma Gandhi

Utdrag

Filosofane frå antikken prøvde å forstå verda med fornufta, og dei fann fornuftige grunngivingar som dei kunne argumentere for. Platon var ein av desse filosofane som var spesielt opptekne av politisk filosofi og å klargjere føresetnadene for eit godt samfunn.

DET VAKRE
Platon knyter det vakre til ein overjordisk røyndom som består av ei rekkje idear. Røyndommen blir kalla holelikninga og handlar om korleis verda heng saman i Platon sine auge. Blandt dei finn vi ideen det vakre. Idealrøyndommen som Platon tenkjer seg, skal ikkje forståast som eit luftslott, tvert imot er han meir verkeleg enn den synlege, sanselege verda. For Platon handlar filosofi om frigjering, korleis kan menneskje frigjere seg frå å leve i ein illusjon og nå fram til innsikt om den sanne røyndommen. Alt som finst her hos oss, er berre ufullkomne etterlikningar av ideane, det var Platon overtydd om.
Platon meinar at det vakre vil seie: fullkome, det som er vakkert, er sant, det vil seie heilt fullt verkeleg, og et som er godt. Det vakre er på denne måten knytt til både visdom og til... Kjøp tilgang for å lese mer

Filosofar | Platon, Kierkegaard, Gandhi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.