Fikk Norge friheten i gave? Innlevering om 1814

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 6
 • 5
 • 2075
 • PDF

Fikk Norge friheten i gave? Innlevering om 1814

Teksten svarer på oppgaven: "Flere historikere har hevdet at Norge ble ”gitt friheten i gave” i 1814. Det vil si at den nyvunne friheten ikke først og fremst skyldtes nordmennenes egen innsats, men var et resultat av ytre omstendigheter. Studer hendelsene i 1814 og tiden før både i lærebok og på Power Point og finn argumenter som taler for og imot dette synet."

Elevens kommentar

Dette gjør du bra:

Du har skrevet en oppgave som gjør utfyllende rede for de storpolitiske forholdene som bidrar til at Norge kommer i unionen med Sverige. Du viser at du behersker stoffet godt, du får fram sammenhenger og vektlegger det som er viktig.

Samtidig får du fram de innenrikspolitiske forholdene som gjør at Norge sikrer seg stor grad av selvstendighet i unionen med Sverige.

Du trekker en reflektert konklusjon grunnlagt på solide fakta.


Dette kan du jobbe mer med:

Du kunne nok gått noe nærmere inn på de innenrikspolitiske forholdene. Her hadde det vært flere momenter å bruke på vektskålen.

Men en reflektert og solid oppgave. BRA!

Utdrag

Flere historikere har hevdet at Norge ble ”gitt friheten i gave” i 1814. Det vil si at den nyvunne friheten ikke først og fremst skyldtes nordmennenes egen innsats, men var et resultat av ytre omstendigheter. I denne oppgaven vil jeg se nærmere på hendelsene som ledet opp til unions bruddet med Danmark og hvordan Norge fikk sin egen grunnlov. Jeg vil også se nærmere på påstanden nevnt over, og prøve å bekrefte eller avkrefte den. Jeg vil se på både indre og ytre omstendigheter får og så komme frem til en konklusjon rundt denne problemstillingen.

1814 var et stort år i Norsk politisk historie og gjerne et av de mest kjente og viktigste årene. Vi gikk ut av unionen med Danmark og gikk inn i en mer åpen union med Sverige hvor vi fikk vår egen grunnlov og eget storting. Det var uten tvil mange faktorer som hadde en innvirkning på disse begivenhetene. Her var det både indre og ytre årsaker som spilte en rolle... Kjøp tilgang for å lese mer

Fikk Norge friheten i gave? Innlevering om 1814

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 12.01.2014
  Alt er veldig bra, det eneste er at jeg savner dine kilder? Hvordan er det mulig å skrive en slik oppgave uten kilder. Dette trekker sterkt ned.
 • 09.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig hjelpsom! Den har mye informasjon om alt som foregår utenriks i Europa i 1814, og har hint av innrerikspolitikk
 • 09.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig godt skrevet tekst
 • 10.09.2015
  tuuuuusen takk, passet perfekt!!!