«Fengsel er den beste metoden vi har til å straffe lovbrytere på bakgrunn av årsakene til at vi straffer»

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 6
 • 2642
 • PDF

«Fengsel er den beste metoden vi har til å straffe lovbrytere på bakgrunn av årsakene til at vi straffer»

Oppgaven diskuterer påstanden: «Fengsel er den beste metoden vi har til å straffe lovbrytere på bakgrunn av årsakene til at vi straffer.»

Utdrag

Det første moderne fengselet, med adskilte rom for hver fange, ble opprettet i Norge rundt år 1850. Dette var en institusjon, med berøvelse av den kriminelles frihet som hovedformål.

Mange er uenige i hvordan en forklarer begrepet kriminalitet, og definisjonen kommer mye an på hvem som definerer det. Frihet er en tankegang, og man kan velge å definere hva en selv ser på som kriminelt. Selv ville jeg definert kriminalitet som en betegnelse på handlinger som er straffbare i henhold til norsk straffelovgivning (straffeloven fra 1902) eller andre etablerte sosiale normer. Kriminalitet er med andre ord brudd på norsk lov.

Det finnes også forskjellige typer kriminalitet. Vi har forbrytelser, og vi har forseelser. En forbrytelse er en kriminell handling med en strafferamme på over 3 måneders fengsel. Dvs. de mer alvorlige kriminelle handlingene som ran, drap, voldsutøvelse, voldtekt også videre. Forseelser er kriminelle handlinger som er «mindre alvorlige» med en strafferamme på under 3 måneder. Dette er som oftest trafikkforseelser, nasking i butikk også videre i følge statistikk på Statistisk sentralbyrå sine nettsider... Kjøp tilgang for å lese mer

«Fengsel er den beste metoden vi har til å straffe lovbrytere på bakgrunn av årsakene til at vi straffer»

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 14.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig fyldig oppgave! Streng lærer, denne ser jeg på som en 6er.
 • 17.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  denne var fin fin! hjalp meg masse til 6 i sosialkunnskap!
 • 31.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var en veldig god oppgave
 • 21.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  God tekst, men ville gjerne hatt kildene dine