Feltarbeid i skog

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • 6
 • 10
 • 1919
 • PDF

Rapport: Feltarbeid i skog

Denne rapporten består av én oppgave innen feltarbeid i skog.

Hensikt:

Hensikten med dette forsøket er å analysere et bestemt område i skog, finne ut hva slags arter som er tilpasset i området, og hvordan skogen der påvirker artene.

Utdrag

 Innledning:

Denne rapporten består av én oppgave innen feltarbeid i skog:
1. Metodikk og innsamling av feltdata

Vi ble en gruppe på tre elever (Ulla, Maryam og Cathy) som sammen dro til Steinbruvann som ligger på Grorud. Området var meget fint. Det var både tett med trær og planter, høy samling av stein, i tillegg til en liten foss som strakte seg langs hele linjen. Sammen utførte vi analysene av blant annet vann, temperatur og pH-verdi. I tillegg til dette samlet vi inn 10 ulike arter.

Vi har prøvd å finne svarene på følgende spørsmål; Kan pH verdien forandre seg ved hjelp av regn? Hvilke typer arter er tilpasset skogen på steinbruvann?


 Teori:

Slik så skogen ut på Steinbruvann:
- furuskog
- veldig fuktig
- dekket av høstbladet  vanskelig å se andre planter, insekter eller dyr
- ingen spor til hogst
- mye vann, liten foss
- ikke plantet skog
- det har blitt gjennomført oppsplitting, siden det var en bil vei mellom to skoger ( i tillegg til hus etc.) , likevel var skogene enorme.

Abiotiske faktorer som påvirker voksestedet for plantene:

Dyrelivet er avhengig av plantene som finnes, mengden av planter, hva slags sjikt det er der, i tillegg til artsmangfoldet.

1. Mekaniske faktorer
vind, storm, oversvømmelser, skogbranner, frost, menneskers arbeid osv...
2. Lysforhold
Alle levende organismer er avhengige av plantenes evne til å produsere fotosyntesen.

---

 Fremgangsmåte:

Vi startet med å finne hvilke sted som passet perfekt til forsøket vårt. Steinbruvann ble enkelt førstevalget, i og med at vi bor like ved. På Steinbruvann kan man finne skog, foss, og små fjell. Det er flere ulike planter der i små og store størrelser, blant annet fant vi mye blåbær. Vi hadde tatt med oss oppskriften som stod i BIOS - boka s. 43-44, der kunne man følge opp alt i punkt og prikke.

Linjeanalyse: da vi kom frem, valgte vi fort et område i skogen der det var en tydelig gradient fra fuktig dalbunn til tørr kolle. Deretter tok vi oss tid til å se hvordan skogen så ut, om det var en eller annen form for hogst osv. og om det var andre faktorer som kan ha betydning for undersøkelsen vår. Vi lagde en linjeanalyse ved å strekke ut målebåndet fra bunnen til toppen, så brukte vi merkebånd langs linjen og markerte hver 5.meter, her gjorde vi ruteanalyser, til sammen var det 3 ruter; en rute ved starten, en i midten og en på slutten av linjen. Rutene ble da 2x2 meter (se tegning av linjen på neste side).
Etterpå tok vi frem skrivesaker og noterte skogens sjiktning ved å beskrive alt fra start til sluttruten, også registrerte vi dekningsgraden i prosent, altså hvor dominerende hvert sjikt var i forhold til hverandre (gjelder for hvert sjikt)... Kjøp tilgang for å lese mer

Feltarbeid i skog

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 15.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Grei rapport, kunne ha enda mer fakta og detaljertrik teori og hensikt
 • 24.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utrolig detaljert og nøye arbeid! Hjalp meg masse som privatist!
 • 24.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  en utrolig bra og strukturert tekst
 • 26.11.2013
  skjønte ikke mye av teksten.