Feltarbeid i skog

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Biologi 2
 • 6
 • 11
 • 1986
 • PDF

Rapport: Feltarbeid i skog

Denne rapporten består av én oppgave innen feltarbeid i skog:
1. Metodikk og innsamling av feltdata

Vi ble en gruppe på tre elever (Ulla, Maryam og Cathy) som sammen dro til Steinbruvann som ligger på Grorud. Området var meget fint. Det var både tett med trær og planter, høy samling av stein, i tillegg til en liten foss som strakte seg langs hele linjen. Sammen utførte vi analysene av blant annet vann, temperatur og pH-verdi. I tillegg til dette samlet vi inn 10 ulike arter.

Vi har prøvd å finne svarene på følgende spørsmål; Kan pH verdien forandre seg ved hjelp av regn? Hvilke typer arter er tilpasset skogen på steinbruvann?

Feltarbeid i skog

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 23.05.2011
  Skrevet av Elev i 8. klasse
  Biotiske og abiotiske faktorer
 • 04.01.2012
  Veldig bra skrevet, mye bra info om skogen
 • 24.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  en utrolig bra og strukturert tekst
 • 15.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Grei rapport, kunne ha enda mer fakta og detaljertrik teori og hensikt