Fasit på kjemiprøve (organisk kjemi)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • 6
 • 5
 • 577
 • PDF

Fasit på kjemiprøve (organisk kjemi)

Fasiten på en kjemi prøve I Kjemi 1 på VG2


Oppgave 1
Navnsett forbindelser

Oppgave 2
Tegn strukturformel:

Oppgave 3
Hvilke av følgende fem par molekyler er:
a) Samme forbindelse?
b) Forskjellige forbindelser, men strukturisomere?
c) Forskjellige forbindelser, men cis/trans-isomere?
d) Forskjellige forbindelser uten noen form for isomeri?

Oppgave 4
Du har følgende stoffer: Kokepunkt (fra tabell):
1) CH3-CH2OH 780
2) CH3-CHO 200
3) CH3-COOH 1180
4) CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH) 2900
5) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH ca. 2000
a) Ordne de fem forbindelsene etter økende vannløselighet. Begrunn svaret ditt.
b) Ordne de fem forbindelsene etter økende kokepunkt. Begrunn svaret ditt.
Oppgave 5
Et legemiddel som blant annet brukes mot mild eksem, inneholder den kjemiske forbindelsen hydrokortison som har strukturformelen:

a) Skriv opp de funksjonelle gruppene som er merket med tallene 1 til 6. Eventuell alkoholgruppe skal klassifiseres nærmere som primær, sekundær eller tertiær.
b) Hydrokortison har flere stereoisomerer. Forklar hvorfor.

Oppgave 6
Strukturformel for salisylsyre:
a) Forklar at det systematiske navnet på salisylsyre må være 2-hydroksy-benzosyre.
b) Tegn strukturformelen til salisylsyrens to isomere hydroksybenzosyrer.


Oppgave 7

Forklar hvordan bindingene mellom molekylene i alkaner, alkoholer, ketoner og karboksylsyrer påvirker kokepunktet og lag en rekkefølge for økende kokepunkt for disse fire gruppene.

Fasit på kjemiprøve (organisk kjemi)

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 27.02.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Man må nesten ha spørsmålene for å kunne forstå noen av svarene her!!
 • 07.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Kunne trengt spørsmålene og...
 • 24.09.2014
  dsxksxl.mx zjn jkkjz zkj zj
 • 14.05.2014
  tusentaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakk