Fascisme og Nazisme: en sammenligning

Se flere anmeldelser 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 (10 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Historie

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

4

Antall ord

685

Filformat

Word2003

Sammendrag: Fascisme og Nazisme: en sammenligning

Oppgavem inneholder punktvis notater om hva Nazismen/Fascismen er. Den tar for seg likheter, definisjoner, fascismen i Italia og Nazismen i Tyskland

Kan brukes som notater.

Tidslinjer 2, Verden og Norge.

Innhold:
1. Def
2. Likheter
3. Fascismen i Italia
4. Nazismen i Tyskland

Utdrag
FASCISME OG NAZISME


1.Def: Fascisme: latin fasces = risknipper som var romerske embetsmenns
maktsymbol
Nazisme: forkortelse for Nazionalsozialismus (sosialdarwinisme, raseteorier,
og jødehat sto sterkere enn i
andre former for fascisme)
2. Likheter:
• oppsto i kjølvannet av 1.VK → misfornøyde med fredsoppgjøret
• nasjonalistisk
• antidemokratisk
• antisosialistisk og antikommunistisk
• imperialistisk
• staten styres av en ELITE med en sterk FØRER i spissen, (IL DUCE, DER FÜHRER )
absolutt lydighet mot føreren
• voldelig (mot svake grupper + politiske rivaler )
• ritualer/ytre effekter
• mål: sterk stat... [Les mer nå]