Fagartikkel om genmodifiserte Høns

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Biologi 2
  • 6
  • 13
  • 3196
  • PDF

Fagartikkel om genmodifiserte Høns

Oppgave om genmodifiserte høns, på bakgrunn av at en britisk forskningsgruppe skal ha funnet en måte å genmodifisere høns slik at de ikke formidler influensavirus hverken til andre høns eller mennesker.

Lærers kommentar

Beskrivelse av forskning:besvart 100% (50poeng)

Brukt gode og troverdige kilder som gjør at man kommer godt inn i forskningen ved deres artikkel. Den er faktisk bra nok til å sende til forskningsgruppa om de er interessert.

Oppfyllelse av generelle krav: besvart 100%(20poeng)
Noe generelt forklart om høns som modell, men greit nok. Resten var mer enn tilstrekkelig.

Struktur og formulering: 10% (15poeng)

Faglig hele veien, noen steder tipser dere leseren om å lese nøye. Det er hyggelig med ikke nødvendig, det kan faktisk holde dere litt tilbake.

Bakgrunn 100% (10poeng)
Alt er forklart, lurt løsning med faktabokser.

Prosess og deadline 100% (5poeng)


Ellers tilnærmet ikke noe negativt å si om artikkelen.

Elevens kommentar

Det er ikke tatt hensyn til norsk-grammatikk.

Innhold

Modellorganismen 2

Forskningsmål &Samfunnsnytten 2

Metoder 3
Vektorkonstruksjon 5
Kvantitativ analyse 7
Produksjon av GM-høns 7

Statistisk analyse 8

Etiske problemstillinger 10

Konklusjon 11

Kildeliste 11

Utdrag

MODELLORGANISMEN

Infeksjon av kyllinger med Avia influensa virus utgjør en global trussel mot både fjørfe produksjon og mennesker, til og med de av dem som har blitt vaksinert er ikke 100 % trygge. Kyllingen har vært en verdifull modellorganisme for genetiske analyser siden tidlig i det forrige århundre. Kylling har blitt brukt til å undersøker knyttet til menneskelig genetikk og sykdommer. Kyllinger tilbyr noe av de samme fordelene som blant annet førte til at laboratoriemus ble kjent for, et eksempel er: stor variasjon av observerbare arvelige sykdommer. Kylling har vært nyttig i områder av biologi og onkologi osv.
Kyllinger og mennesker blir smittet av noe av de samme eller beslektede patogenene og har flere fellessykdomsresistens / mottakelighet mekanismer. Videre blir de brukt for landbruksrelatert forskning på områdene multi genetisk kompleks, og det er en av grunnene til at folk velger å bruke kylling som modell organisme.

FORSKNINGSMÅL & SAMFUNSNYTTEN
Denne sykdommen (fugleinfluensa A) er en smittsom sykdom som sprer seg fort. Når fugler blir smittet oppformerer viruset seg idem ganske fort og spres videre til andre fugler. Den mest alvorligste typen av sykdommen er H5N1(der sjansen er mindre enn 50 % for å overleve). Denne sykdommen blir også overført til mennesker via typen H1N1 eller H2N2. Og spredningen går ekstremt fort. Hvis en høne blir smittet, vil resten av hønene i gården blir smittet i løpet av få dager. Det er derfor ekstremt viktig å hemme denne spredningen eller eventuelt bremse den ned totalt for å unngå epidemi. Målet for forskningsgruppen er selvsagt å hindre denne spredningen ved hjelp av genmodifisering. Denne type genmodifiseringen skal hindre spredningen av influensa hos blant annet høns, griser, vaktel, kalkuner, og eller all slags dyr som kan spre sykdommen videre. Det viser at den virker effektivt på de testede hønene, viruset oppformerer seg ikke og derfor avskjæres fra å gi infeksjonen videre til andre organismer (fugler/kyllinger)... Kjøp tilgang for å lese mer

Fagartikkel om genmodifiserte Høns

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.