Fagartikkel om Ørkenspredning

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 5
  • 9
  • 2140
  • PDF

Fagartikkel om Ørkenspredning

Fagartikkel om årsaker til ørkendannelse og ørkenspredning.

Lærers kommentar

Bør rette på skrive feil

Innhold

• Hva forskerne sier om problemet
• Årsaker til ørkendannelse og spredning
o Abiotiske faktorer
 ”Den naturlige drivhuseffekten”
 Vindstrømmer
 Havstrømmer
o Biotiske faktorer og menneskelig påvirkning
 Hogst
 Overbeiting, stigning i vår bæreevne
• Forhindre og motvirke forørkning
o Indirekte - motvirke drivhuseffekten
 Alger
 Fornybar energi - solcelle anlegg
o Direkte - Terraforming
 ”The Great Green Wall”
 Kaktus i tørre områder
• Konklusjon
• Kilder

Utdrag

5% av jordas overflate består av tørr ørken, hvor Sahara ørkenen spres med 1km/ året. Her forklares det hvordan en ørken dannes og hva som er grunnen til den spres for å få bedre kunnskap om hvordan man kan forhindre ørkenspredningen før den utvider seg mer. Jordas ørkener har stor likhet med naboplaneten Mars, noe som kan vise seg å være en advarsel om at det samme vil skje med Jorda en eller annen gang i fremtiden. Du vil få bedre kunnskap om hva som forårsaker ørkenspredning samt. vite hvordan man kan forhindre og evt. motvirke ørkenspredning.

Hva forskerne sier om problemet

Da Armstrong landet på månen med Apollo 11, 20 Juli 1969 sa han at det lignet ørkenen hjemme i USA. Flere vitenskapelig bevis tyder på at den røde planten Mars en gang hadde en lignende overflate som Jorda i dag. Mars overflate ligner Atacama ørkenen i Sør-Amerika, jordas tørreste ørken. Her forekommer det gjennomsnittlig 1mm nedbør på 10år. Satellitter og kjøretøy på Mars har funnet tegn som viser at enorme mengder vann har erodert på Mars overflate slik som det gjorde i Atacama ørkenen for flere tusener år siden.

Hvis man studerer Mars overflate mer nøye, ser man at den er dekket tørr sand, sand stormer og kartere etter store elver, hav og kollisjoner fra utenomjordiske kometer. Vannet som en gang fantes på Mars har tørket ut, og blåst bort. Mars er ikke mer enn en død planet lenger, men kan holde flere bevis og svar som menneskeheten har søkt etter i flere århundre. Med mindre vi stopper forørkningen som skjer på jorda, kan planeten vår gradvis, sakte men sikkert tørke ut slik Mars gjorde mange millioner år siden.
Årsaker til ørkendannelse og spredning
Ørkendannelse, også kalt forørkning, blir forårsaket av abiotiske og biotiske faktorer. 5% av jordas overflate består av tørre ørkensletter, som har stor innflytelse på verdens populasjon, landbruk og økonomi. Sahara-ørkenen i den nordlige delen av Afrika utvides med en gjennomsnittsfart på 1km årlig. For å kunne forhindre ørkenspredning må først lære om hva som er grunnen til forørkning og ørkenspredning... Kjøp tilgang for å lese mer

Fagartikkel om Ørkenspredning

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.