FN som en fredsorganisasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Norsk
  • Ingen karakter gitt
  • 7
  • 1619
  • PDF

Artikkel: FN som en fredsorganisasjon

Oppgaven inneholder en besvarelse av tentamen i norsk vinteren 2010. Her besvares oppgave 1, som er en artikkel om FN som fredsorganisasjon. Oppgaven er omfattende og delt inn i avsnitt som blant annet kommer inn på FNs arbeid for fred, de fredsbevarende styrekene, tusenårsmålene og samarbeidet med Unicef.

Innhold

Fns rolle som fredsbevarende organisasjon
Arbeid for fred
Fredsbevarende styrker
Arbeidet mot fattigdom og for utvikling
De åtte tusenårsmålene
Fn og unicef
Fns rolle som fredsbevarende organisasjon
Kilder

Utdrag

De forente nasjoner er en internasjonal organisasjon som ble stiftet 24. oktober 1945, for å stoppe krig. De første landene som ble med i FN, var de fem stormaktene USA, Sovjetunionen, Kina, Storbritannia og Frankrike. Det er i dag 193 medlemsland i organisasjonen Ved utgangen av året FN ble stiftet hadde FN 51 medlemsland, deriblant Norge og de fem stormaktene. Organisasjonens mål er å arbeide for internasjonal fred og sikkerhet og å utvikle vennskapelige relasjoner. FN har også arbeidsområder innen internasjonal rett, økonomisk utvikling, utvikling og menneskerettigheter. Under FN ligger flere andre organisasjoner, blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (UNICEF).

ARBEID FOR FRED
Grunnen til at FN er skapt er for å sikre fred på jord og at det ikke skal oppstå en ny verdenskrig, det er derfor fredsoppgavene til FN står så sterkt. I alle år har målet om å holde på verdensfreden vært til stede. FN arbeider med å løse konflikter som kan skape uenigheter blant nasjoner, stoppe militære kamper og løse kriser.
Gjennom tidene har FN gjennomgørt mange tiltak som skal være fredsskapende og som kan sikre en bedre verden når det kommer til nasjonalt samarbeid. Ved å ha UNICEF (FNs barnefond), WFP (Verdens matvareprogram) og FNs utviklingsprogram (UNDP) som underorganisasjoner, er FN en tung humanitær aktør. I årene 1988-1998 startet 35 nye operasjoner på grunn av økningen av fredsbevarende tiltak. Til sammenligning ble det kun satt i gang 13 de 40 foregående årene.
Et tiltak FN arbeider med for å bevare freden er redusering av offensive våpen. En avtale som er ratifisert av over 170 land, “Ikkespredningsavtalen”. Avtalen går ut på at det ikke skal være utvikling av atomvåpen og at atommaktene skal ruste ned. Siden FN-styrkene bare kan gripe inn der hvor begge sidene samtykker, kan dette gjør at det av og til blir vanskelig å stoppe krigen. De sies at FNs makt er begrenset på grunn av dette, òg fordi de... Kjøp tilgang for å lese mer

FN som en fredsorganisasjon

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned FN som en fredsorganisasjon, har også lastet ned