FN og menneskerettigheter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 1591
 • PDF

FN og menneskerettigheter

Oppgaver: Hvordan jobber FN for å styrke menneskerettighetenes posisjon? Drøft hvilken betydning de ulike konvensjonene og FN sine menneskerettigheter har for oss mennesker.

Innhold

s.3 De Forente Nasjoner.
s.4 Tusenårsmålene etter 2015.
s.5 8 Tusenårsmålene & Menneskerettigheter.
s.6 Betydningen FN sine menneskerettigheter har for oss den dag i dag.
s.7 Avsluttning
s.8 Kildehenvisning.

Utdrag

Innledning
I denne oppgaven skal jeg skrive om hvordan FN jobber for å styre menneskerettighetenes posisjon. Hvilke betydninger dette har for oss og de ulike erklæringene og konvensjonene. Så skal jeg drøfte hvilke oppgaver organene og komiteene som jobber med menneskerettigheter har.

De Forente Nasjoner

FN er en forkortelse for forente nasjoner og er en organisasjon som arbeider med menneskerettigheter i hele verden. Denne organisasjonen ble offisielt stiftet i San Francisco den 24-oktober 1945. FN har alltid jobbet mot fred og for å få rettferdighet i verden. De har gjort humanitært bistand, fredsskapende virksomhet og fredsbeskyttelse. På grunn av dette har FN vært med i løsningen av noen av de største og langvarige konfliktene som har vært, både lokale og globale.

FN har også noe som kalles for tusenårsmålene. Dette er noen mål FN har satt seg for at de skal ha noe å jobbe imot. I tillegg til at de har satt seg disse målene har de også satt seg en tidsfrist på dette, og det de sier er at de skal alle være nådd innen 2015... Kjøp tilgang for å lese mer

FN og menneskerettigheter

[22]
Brukernes anmeldelser
 • 12.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Dette oppfyller mine ønsker i en stor grad. Dessuten hjalp den veldig mye med skoleoppgaven. Anbefales. Ber elevene være obs på at dette kan komme på plagiering.
 • 14.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Står mye om FN, men vil ikke si det er noe konkret informasjon eller fakta som kan brukes fra denne oppgaven. Litt for personlig.
 • 23.05.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra side, liker den veldig godt
 • 17.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  skulle gjerne sett mer info og mere konkrette eksampler.