Første verdenskrig Kap. 10 Tidslinjer 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1662
 • Word2003

Sammendrag: Første verdenskrig Kap. 10 Tidslinjer 2

Sammendrag Kap 10, Historie 2, Vg3. Tidsliner 2. På nynorsk.

Utdrag

JULI/AUGUST 1914-11.11 1918

MÅL: Eleven skal kunne gjere greie for bakgrunnen for dei to verdskrigane og drøfte verknadene desse fekk for Norden og det internasjonale samfunnet.

BAKGRUNN:
MILITARISME: Ei rask kapprusting med masseproduksjon av våpen, allmenn verneplikt og krigspropaganda. Storbritannia hadde størst flåte og såg med uro på at Tyskland bygde slagskip. I Tyskland: Militære ideal og militære leiarar med stor makt.
NASJONALISME: Konkurranse om kven som var beste nasjon. Nasjonalistisk propaganda og indoktrinering i t.d. Tyskland, Frankrike og England.
IMPERIALISME OG KOLONIKAPPLAUP: Konkurranse og konfliktar mellom stormaktene om koloniområde i Afrika og Asia.
INDRE PROBLEM: I Austerrike-Ungarn var det problem med serbarane på Balkanhalvøya. I Tyskland fekk sosialdemokratane fleirtal i riksdagen. I Russland var det bonde- og arbeidaropprør for å få demokrati. Desse problema kunne avleiast v.h.a. krig... Kjøp tilgang for å lese mer

Første verdenskrig Kap. 10 Tidslinjer 2

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 28.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ikke en sammenhengende tekst. Stort sett bare stikkord og fakta, ikke så mye forklaringer eller sammenhenger slik som oppgaveteksten ville frem til.
 • 15.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Trengte til eksamen min :)takk
 • 26.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempebra sammendrag :)
 • 08.04.2014
  meget god til hjelp!