Mellomkrigstiden og verdenskrigene

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 5
 • 4
 • 1900
 • PDF

Mellomkrigstiden og verdenskrigene

Faktaoppgave om mellomkrigstidem med følgene av første verdenskrig, og årsaker til andre verdenskrig. Ser blant annet på Versaillestraktaten, den russiske revolusjon og børskrakket i USA.

Innhold

En krig fører til en annen
Versaillestraktaten
Den russiske revolusjon
Redsel i Europa
Børskrakket i USA
Hvordan klarte Hitler å komme til makten?

Utdrag

En krig fører til en annen
Første verdenskrig skulle være krigen som gjorde slutt på alle kriger. Det skulle skapes en rettferdig ordning for hele verden, bygget på demokrati og selvbestemmelsesrett. Et forbund av nasjoner skulle sørge for at fremtidige konflikter mellom stater skulle bli løst med fredelige midler.

Dette var tankegangen under fredskonferansen i Versailles da første verdenskrig var over, og ententen (som bestod hovedsakelig av Frankrike, Russland og Storbritannia. Etter hver sluttet også andre stater seg til som for eksempel Italia) hadde seiret. Dessverre ble realiteten en helt annen... Kjøp tilgang for å lese mer

Mellomkrigstiden og verdenskrigene

[20]
Brukernes anmeldelser
 • 11.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Jeg fikk *Verdenskrigene i eksamensoppgave, og sto fritt til å velge problemstilling! Da valgte jeg problemstillingen : ''Hvorfor er 1. verdenskrig en årsak til 2. verdenskrig?'' Denne oppgaven var til stor hjelp for meg, og svarer godt på oppgaven!
 • 16.09.2010
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ingen kilder? Blir relativt vanskelig å bruke stilen som hjelp når du ikke vet hvor informasjonen kommer fra. Ellers bra innhold :)
 • 04.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Til veldig god hjelp…..
 • 06.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  greit skrevet og forklart manglet en del