Føydalismen Innleveringsoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Historie
 • 6
 • 7
 • 1549
 • PDF

Føydalismen Innleveringsoppgave

Føydalismen Innleveringsoppgave.

Innledning:
"Føydalisme kan defineres som et samfunnssystem med en sterk lagdeling der kongen som øverste lensherre gav jord i len til vasaller. For å forstå hva dette går ut på må man vite hvordan dette systemet fungerte: Lensherren var en mektig person som hadde makt over et geografisk område, noen av disse områdene som han for eksempel hadde vunnet i kriger kunne gis til krigerne som betaling for innsatsen, mottakerne av disse fikk da et len."

Innhold:
Hvordan oppsto føydalismen
Føydalismen i Europa
Føydalismen i Norge

Føydalismen Innleveringsoppgave

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 20.05.2011
  Innleveringsoppgaven om føydalismen er utfyllende og leverer mange gode begreper, teksten er godt bygget opp og gir en god grunnleggende forståelse om føydalismen
 • 12.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  bbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaa
 • 13.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  KOnge, braskrevet :)))
 • 06.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra og utfyllende oppgave