Evolusjonære milepæler Bios 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 1902
 • PDF

Evolusjonære milepæler Bios 2

Oppgave om evolusjonen og de evolusjonære milepælene gjennom tiden.
Biologi 2. BIOS

Innhold

Livets opprinnelse
Fotosyntesen
Endosymbioseteorien, fra prokaryoter til eukaryoter
Den kambriske eksplosjon
De første landplantene
Plantens formering tilpasset til et liv på land
Dyrenes formering tilpasset et liv på land
Utryddelsen av dinosaurene
Menneskenes utvikling

Utdrag

Evolusjonære milepæler
Det er en stor variasjon i planter og dyrs utseende, som er et resultat av evolusjon. Evolusjonsteorien forklarer hvordan alle organismer har utviklet seg fra en felles stamfar og hvordan de har tilpasset seg svært ulike forhold som finnes på jorda. Arv av små genetiske endringer har, over millioner av år, skapt mangfoldet av liv som finnes på jorden i dag, fra mikroorganismer til dyr og planter. Selv om mye har skjedd i livets historie, finnes det evolusjonære milepæler som skiller seg ut, og har hatt mye å si for det biologiske mangfoldet vi har i dag.

Livets opprinnelse
Det finnes mange teorier på hvordan livet oppstod, og man kan ikke være sikker på hvilken som er den rette... Kjøp tilgang for å lese mer

Evolusjonære milepæler Bios 2

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 02.05.2013
  Skrevet av Student på 3. år
  Gir en fin oversikt over evolusjonære milepæler til biologi 2-nivå.