Etikkoppgave: Abort ved voldtekt | Debattartikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 6
 • 2679
 • PDF

Etikkoppgave: Abort ved voldtekt | Debattartikkel

Denne debattartikkelen benytter etisk argumentasjon og etiske begreper til å drøfte følgende problemstilling: En jente på 14 år er voldtatt og blir gravid. Skal hun ta abort? Jenta er av kristen tro og står derfor ovenfor et etisk dilemma.
I artikkelen kan du lese om forskjellige argumenter i diskusjonen om det er etisk korrekt å utføre en abort i det aktuelle tilfellet. Når finnes det etisk grunnlag for en abort?

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Innhold

Problemstilling
Etiske begreper
Handlingsalternativer
Verdien av konsekvensene
Diskusjon
Oppsummering og konklusjon

Utdrag

Her skal jeg ta for meg noen etiske begreper som jeg synes er relevante for min oppgave og min problemstilling. Særlig er kristen etikk relevant i dette tilfellet da den 14-år gamle jenta er fra en troende og har en kristen oppdragelse og levemåte.
Det er mange begreper i den kristne etikken som kan knyttes opp mot min problemstilling og spørsmålet om abort. Blant de ti budene, står det at du ikke skal drepe og at du ikke skal stjele. En abort vil på mange måter kunne sees på som et brudd på disse to budene, da noen vil kunne si at du ved å ta abort dreper et barn, eller stjeler et menneskeliv. Videre sier Jesus at du skal ”elske din neste som deg selv” og den gylne regel fra Bibelen lyder ”Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem”. Et barn i magen er din neste og du skal elske det som deg selv. Du skal altså ikke straffe det med døden. På den annen side kan kjærligheten til det ufødte barnet være like sterk om barnet ikke fødes, altså aborteres. Den gylne regel kan brukes som argument mot abort da naturligvis ingen vil kunne si at de ville blitt abortert, og dermed kan gjøre det samme selv. Likevel vil mange si at dette er nokså vage argumenter.
I min problemstilling kan vi heller ikke se bort i fra at graviditeten er en følge av en voldtekt – det er ikke noe jenta kunne gjort annerledes for at det ikke skulle ha skjedd og graviditeten er verken ønsket, eller et resultat av kjærlighet og ekteskap.
Kirken er svært opptatt av at selvbestemt abort ikke burde være lovlig. De mener at et barn har rett til å bli født og leve – en rett ingen kan ta fra dem. I en situasjon som denne, hvor 14-åringen er blitt offer for et overgrep er da veldig vanskelig. En 14-åring er i en fase av livet hvor man begynner å bli voksen. Jenta har en sterk kristen tro, og en kristen oppdragelse, men er likevel blitt utsatt for et seksuelt overgrep og som følge av det blitt gravid. Situasjonen for henne vil være særdeles vanskelig å takle fordi hun rives i to retninger – å bli mor eller ikke. Jenta vil uansett avgjørelse være svært avhengig av støtte fra sine nærmeste, hvilket hun ikke vil føle at hun får ved abort.
14-åringen sin familie gir klart uttrykk for at de ikke kan eller ønsker å støtte en eventuell abort. De ser på abort som å stjele et menneskeliv. Familien til jenta har altså felt en moralsk dom; at abort er galt. De mener at menneskeverdet er en iboende verdi som ikke kan fratas noen.
Problemstillingen min er ikke deskriptiv etikk, da det ikke er noen part i saken som er objektiv. Det er en normativ etikk. 14-åringen ønsker ikke å bli mor, men vet at det er galt å ta abort fordi det er slik hun er oppdratt, og hennes familie mener også at abort er galt. Innenfor den normative etikken, er denne problemstillingen praktisk/anvendt etikk. Dette er en sak hvor det har forekommet en hendelse og hvor... Kjøp tilgang for å lese mer

Etikkoppgave: Abort ved voldtekt | Debattartikkel

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 04.11.2013
  Bra skrevet! Det er greit med inspirasjon :)
 • 16.11.2014
  Bra skrevet, nyttig om etikk
 • 11.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  dette er en kommentar

Brukere som har lastet ned Etikkoppgave: Abort ved voldtekt | Debattartikkel, har også lastet ned