Et totalt og komplett sammendrag av Geofag 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Geofag 1
 • Ingen karakter gitt
 • 43
 • 8268
 • PDF

Et totalt og komplett sammendrag av Geofag 1

Sammendrag av Geofag 1. De viktigste elementene i boken er tatt med.

Innhold

Kap. 1 Jorden
Kap 2 Geologi
Kap 3 Jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier
Kap 4 Litt meterologi
Kapittel 5 Ekstremvær
Kapitell 6 Hydrologi
Kapitell 7 Isbreer, prosesser og landformer
Kapitell 8 Skred
Kapitell 9

Utdrag

Kap. 1 Jorden

Hva sier lærerplanen om Kap 1?
Eleven skal kunne gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder.
Det er de samme prosessene som former jorden i dag som formet jorden for millioner av år siden. Derfor er det viktig å forstå prosessene på jordoverflaten i dag, slik at man ved hjelp av det kan gjenskape og rekonstruere det som har skjedd på jorden opp gjennom historien.

Jorden blir til:

En ”terrestrisk” planet er en planet som består av fast materiale, dvs stein.
Jorden ble dannet gjennom kollisjoner av støvpartikler, der noen vokste seg større enn andre. Slik små himmellegmer kalles planetesimaler. Som følge av kollisjon mellom planetesimalene, vokste noen seg etter hvert dominerende større enn de andre. De vokste raskt og ble etter hvert til protoplaneter. Protoplanetene ble til slutt til 8 planeter. Ettersom planetene var flytende som følge av varmen fra alle kollisjonene, så formet tyngdekraften dem til runde planeter. Planeten ble nå lagdelt, med de tyngste stoffene innerst og de letteste yttert.
For 4,4 milliarder år siden var temperaturen blitt så lav at det dannet seg skorpe på jordoverflaten. I dag deler vi hovedsakelig jorden inn i tre deler: Skorpe, mantel og kjerne.

Jordens atmosfære og havområder:
Jordens atmosfære ble dannet tidlig i jordhistorien. Den var et resultat av vilkansk aktivitet, og inneholdt vanndamp, karbondioksid, svoveldioksid, nitrogen, metan og andre gasser.
Vannet på jorden oppstod som følge av at vannholdige planetesimaler og kometer krasjet med jorden. Gjennom vulkaner og geysirer ble vannet ført til overflaten. Vi regner med at havene oppstod for ca 2 milliarder år siden, da vanndampen kondenserte og falt på overflaten som regn.
Oksygen blir dannet ved at solstråler splitter vanndampmolekyler. Ozonlaget dannes. Hindrer UV stråling... Kjøp tilgang for å lese mer

Et totalt og komplett sammendrag av Geofag 1

[49]
Brukernes anmeldelser
 • 06.06.2013
  Lastet ned ved et uhell når jeg så etter geografi, men siden det aldri skader å ha mer informativ kunnskap, så er jeg på god vei til å ta en privatist eksamen for gøy. Ved bruk av dette sammendraget, samt andre "hjelpemidler", kreves det veldig lite av brukeren. Med flittig bruk av ordliste(eller theworldwideweb) slik at man forstår alt man leser, vil dette være et mer egnet studie enn skolen noensinne klarte tilby meg, men det er vel subjektivt. Takk så mye!!
 • 15.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Forfatteren har fått med seg hovedpunktene i hvert kapittel, men sammendraget er preget av mye skrivefeil og også noen faktafeil i flere av emnene. Det er derfor ikke 100 % pålitelig og kan ikke erstatte lærebok, og medfører fare for vranglære.
 • 27.09.2021
  En del skrivefeil og noe faktafeil, men ok til rask repetisjon av ett kapittel.
 • 26.09.2018
  Skrevet av Elev på Vg1
  den her var bra