Erstatningsrett | Rettslære 2 oppgave VGS | Rita Frue og Truls

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 5
 • 3
 • 2085
 • PDF

Erstatningsrett | Rettslære 2 oppgave VGS | Rita Frue og Truls

Oppgaveløsning:
Problemstillingsoppgave i erstatningsrett og løsning. Hvem er den erstatningsansvarlige?

Bok Rettslære 2 (Juss 2) kapittel 2.

Oppgaven:
Det er nyttår og Rita er sammen med Truls. Rita tenner på fyrverkeriet, noe som straks fører til skader i naboens hjem. Nå krever naboen erstatning.

Rettsspørsmålet som dukker opp er om Rita og/eller Truls kan være ansvarlige for skadene som er bitt utført, resultert av handlingen som er blitt utført eller om eventuelt andre (foreldre) må anses som erstatningsansvarlige?

For å løse dette rettsspørsmålet skal jeg bruke følgende lover: skadeerstatningsloven

Lærers kommentar

Oppgaven har en råd tråd og bruker lovene han skal bruke. Han tolker lovene og bruker lovene for å løse oppgaven, noe som er veldig positivt. Videre har han også en drøftelse som viser en overveiende sannsynlighet til konklusjonen han fører frem til.

Utdrag

I denne saken krever naboen erstatning ettersom at skadene er blitt utført. Rita Frue er den som tenkte på raketten, noe som førte til at skadene ble utført. Truls anses som å ikke være en del av handlingsresultatet, i og med at det ikke var han som tente på raketten, men bare anbefalte Rita i å utføre handlingen ettersom at raketten etter hans mening så ut til å være på rett plass. Jeg finner det naturlig å behandle saken slik at den av partene som må antas nærmest til bli erstatningsansvarlig, behandles som den saksøkt.
Det er fire vilkår som må være til stedet for at Rita skal bli erstatningsansvarlig:
- Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, dvs. en rettsregel som sier at Rita kan bli erstatningsansvarlig.
- Det må foreligge årsakssammenheng.
- Det må foreligge påregnelighet.
- Det må foreligge et økonomisk tap.
Rita Frue er under 18 år. Etter skadeerstatningslovens § 1-1 kan han allikevel bli erstatningsansvarlig på grunn av forsett eller uaktsomhet, hvis det finnes rimelig.
Vi må altså her ta stilling til om Rita har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. Det er klart at hun ikke ville tenne på raketten for at det skulle oppstå skader, men derimot for å ha det moro og for å feire en tradisjonell og minnerikt nyttårsdag. Hadde... Kjøp tilgang for å lese mer

Erstatningsrett | Rettslære 2 oppgave VGS | Rita Frue og Truls

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 03.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra! Går ut fra du fikk en veldig god karakter på dette. Du inspirerer meg
 • 04.10.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utrulig bra oppgave :) Den ga meg kjempemye hjelp
 • 02.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjempe fin oppgave!!!!!!!!!!!!!
 • 16.10.2013
  Bra løst oppgave!!!!!!!!