Erstatningsrett | Oppgave 2.7 | Den uheldige turgåeren

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 6
 • 2
 • 796
 • PDF

Erstatningsrett | Oppgave 2.7 | Den uheldige turgåeren

Erstatningsrett oppgave 2.7 - Den uheldige turgåeren.

Innhold

1. Hvem er partene:
2. Hva strides partene om:
3. Hvilke lovregler er aktuelle:
4. Hvilke innsigelser og påstander foreligger:
5. Subsumsjon
6. Hovedkonklusjon

Utdrag

1. Hvem er partene: Partene i denne striden er Olav, Helge, Per og Olavs foreldre.

2. Hva strides partene om: Partene strides om hvorvidt Bjørn, Olav eller foreldrene deres er erstatningsansvarlige.

3. Hvilke lovregler er aktuelle: I denne tvisten er følgende paragrafer aktuelle; skadeerstatningsloven §1-2, skl. § 1-2 litra 1, skl. § 1-2 litra 2, skl. §5-1, skl. §5-2.

4. Hvilke innsigelser og påstander foreligger: Den skadelidte, Per, krever ersatning fra Olav og Helge for den ødelagte mp3-spilleren sin. I tillegg anfører han krav om at foreldrene til skadevolderne, Helge og Olav, skal betale erstatning. De to sistnevnte hevder at Per selv er skyld i skaden, da han vandret over golfbanen forbeholdt golfspillere. På den annen side hevder foreldrene at de ikke har et objektivt ansvar.

5. Subsumsjon: For at noen skal blir erstatningsansvarlig må fire vilkår være oppfylt; Det må foreligge ansvarsgrunnlag(hjemmel i lov), det må ha oppstått et økonomisk tap, konsekvensen av handlingen må være påregnelig og det må være adekvat årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og tapet den skadelidte er blitt påført.

Helge er neppe erstatningsansvarlig, da det ikke foreligger årsakssammenheng mellom handlingen... Kjøp tilgang for å lese mer

Erstatningsrett | Oppgave 2.7 | Den uheldige turgåeren

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 15.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe bra, hjalp meg masse på oppsett og besvarelse i Rettslære!
 • 22.09.2011
  Denne hjalp meget med tankegangen på en lignende oppgave, flott besvart.
 • 07.04.2014
  dårlig skrevet og ikke særlig bra
 • 16.02.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  ikke juridisk metode