Erstatningsrett | Notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1579
 • Word2007

Sammendrag: Erstatningsrett | Notater

Dette dokumentet inneholder notater om erstatningsretten. Disse notatene baserer seg på det som står i boka Rettslære 2 (Dalefag) av Johan Dale.

Utdrag

- Den som volder skade med vilje eller gjennom kladerverdig opptreden, plikter å gjøre opp for seg overfor skadelidte.
- Alminnelig regel som bygger på rettspraksis og sedvane. Gjelder uten hensyn til skadevolderens alder.
- Denne grunnregelen bygger på tre hensyn:
• Reparasjonshensynet
• Prevensjonshensynet
• Pulverisieringshensynet

- Reparasjonshensynet: Innebærer at skadevolder må betale skadelidte en økonomisk kompensasjon for det tap som har oppstått. Den skadelidte skal stilles i samme økonomiske situasjon som før skaden oppstod. Skaden skal gjenopprettets-som om den ikke var skjedd.
- Prevensjonshensynet: Erstatningsreglene skal virke preventivt. Forbygge uønsket atferd. Reglene skal oppdra folk til å opptre aktsomt og forsiktig.
- Pulveriseringshensynet: Pulverisering betyr at tapet blir overført fra den skadelidte til mange andre personer gjennom skadevolderens forsikring. Hvem er nærmest til å forsikre seg mot skade? På hvilke områder bør man / må man forsikre seg?

Erstatningsvilkårene... Kjøp tilgang for å lese mer

Erstatningsrett | Notater

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 10.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Redda meg, har tentamen imorgen dette er en god ting å bla I istedenfor boken
 • 20.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Den var hel grei. Skulle gjerne hatt med aktuelle lover også.
 • 04.01.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Tipp topp, tommel opp!
 • 09.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjelpfull til eksamensøving