Erstatningsrett | Oppgave 2.3 | Børre Berg

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 6
 • 3
 • 797
 • PDF

Erstatningsrett | Oppgave 2.3 | Børre Berg

I denne oppgaven drøfter jeg hvorvidt skadevolder er erstatningsansvarlig med utgangspunkt i reglene for skadeserstatning.

Elevens kommentar

Oppgaven er meget god. Man burde kanskje lage et forslag til hvorledes erstatningssummen skal betales.

Utdrag

1) Hvem er partene? Dette er en tvist mellom skadevolder Børre Berg, Foreldrene hans og de skadelidte bileierne.

2) Hva strides partene om? Partene strides om hvorvidt Børre Berg er erstatningspliktig eller ei.

3) Hvilke lovregler er aktuelle? Aktuelle lover og §§'er i denne oppgaven er; skadeerstatningsloven §§ 1-1,1-2 nr.1 og 1-2 nr.2.

4) Hvilke innsigelser og påstander foreligger? De skadelidte, bileierne, krever full erstatning for utgiftene de har hatt med å rette opp skadene Børre Berg har forvoldet, hvilket Børre og hans far motsier seg.

5) Subsumsjon: For at noen skal bli erstatningsansvarlige må fire vilkår være oppfylt: Det må foreligge ett ansvarsgrunnlag(hjemmel i lov), det må ha oppstått et økonomisk tap, konsekvensen av handlingen må være påregnelig og det må være en årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og tapet den skadelidte er blitt påført.

Først subsumerer jeg de fire generelle vilkårene for å kreve erstatning opp mot tvistens faktum:

Rettsspørsmålet er hvorvidt Børre Berg er erstatningspliktig:

• Ansvarsgrunnlag: Med ansvarsgrunnlag mener man at det må være hjemmel i lov for å bli erstatningspliktig. Hjemmel i lov finner vi i de ovenfornevnte paragrafene... Kjøp tilgang for å lese mer

Erstatningsrett | Oppgave 2.3 | Børre Berg

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 22.09.2011
  Utrolig god oppgave! Dette er vel en 6-er besvarelse. Godt ordforråd. denne er til god hjelp
 • 16.12.2010
  Skrevet av Elev på Vg3
  Den var bra skrevet, akkurat det jeg lette etter :-)
 • 07.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fikk mye hjelp på eksamen.
 • 19.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg1
  Fikk bruk for denne her! Godt skrevet