Erkjennelsesfilosofi - muntlig eksamen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Historie og filosofi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1215
 • PDF

Eksamensoppgave: Erkjennelsesfilosofi - muntlig eksamen

Oppgaven er skrevet til muntlig eksamen i Historie og Filosofi og omfatter erkjennelsesfilosofien til Kant og Hume. Oppgaven gikk ut på å gjøre rede for virkelighetsoppfatningen til minst to filosofer eller tenkere, samt gi uttrykk for eget synspunkt og oppfatning av virkeligheten.

Problemstilling:
Hva går Kant og Hume sine virkelighetsoppfatninger ut på, og hva synes jeg om deres teorier?

Utdrag

Muntlig eksamen i hitorie og filosofi om erkjennelse

I denne oppgaven er jeg blitt oppfordret til å gjøre rede for virkelighetsoppfatningen til minst to filosofer eller tenkere, og samt komme med min egne oppfatning av virkeligheten. Jeg har valgt å ta for meg erkjennelsesfilosofien til kant og Hume, og laget følgende problemstilling:

Hva går Kant og Hume sine virkelighetsoppfatninger ut på, og hva synes jeg om deres teorier.

I denne presentasjonen vil jeg først definere begrepet ”virkelighetsoppfatning” siden den er sentral i oppgaven. Deretter skal jeg gjøre rede for virkelighetsoppfatningen til både kant og Hume. Så skal jeg drøfte begge teoriene ved å sammenligne dem, her vil men personlig meninger komme frem... Kjøp tilgang for å lese mer

Erkjennelsesfilosofi - muntlig eksamen

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 11.11.2013
  God trening til min egen muntlige eksamen i historie og filosofi!
 • 14.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Nja, veldig ok å fyldig stil! Takk