Er mennesket et fornuftsvesen?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 6
 • 5
 • 1131
 • PDF

Sammendrag: Er mennesket et fornuftsvesen?

Oppgaven inneholder synspunkt fra renessansen, opplysningstiden og generelle teorier på om mennesket er et fornuftsvesen eller ikke. Hvordan menneskene løsrev seg fra kirken og begynte å tenke rasjonelt er også en vesentlig del av teksten.

Lærers kommentar

Imponerende! Svært høyt refleksjonsnivå og god tekststruktur. Bøyer meg i støvet!

Studienetts kommentar

For mer informasjon om de ulike kunstepokene i historien, se vår utfyllende oversikt over de litterære tidsperiodene.

Innhold

Humanismen og renessansen
Opplysningstiden
Mennesket VS Dyrene
Handler vi alltid fornuftig?
Konklusjon

Utdrag

Er mennesket et fornuftsvesen?
Spørsmålet om mennesket er et fornuftsvesen har vært diskutert i lang tid. Allerede i opplysningstiden og renessansen hadde folk klare svar på hva de mente var rett. Dersom noe er et fornuftsvesen, handler det logisk, og man klarer å trekke en konklusjon ut i fra antagelser og premisser. Om noe ikke er et fornuftsvesen, handles det gjerne ut i fra emosjon og tro. Mennesket handler både klokt og uklokt. I tillegg kan vi påvirkes av andre følelser som går på bekostning av fornuften, ting som gjør at vi føler oss bra- nemlig menneskets ego, og behov for spenning. Er menneskets behov for spenning større enn behovet for å tenke rasjonelt? Hvordan skal den menneskelige arten kategoriseres innenfor et rasjonelt eller irrasjonelt tankesystem?

Humanismen og renessansen
Et viktig grunnlag for å få innsikt i spørsmålet, er humanismen. Humanisme strekker seg over et bredt spekter av motstridende tankesystemer. Det legges stor vekt på evnen til fornuftig tenkning, og menneskets verdighet. Begrepet «humanist» oppstod i renessansen. Dannelsesbevegelsen som vokste frem under renessansen blir nemlig kalt humanister. Blant de viktigste klassiske humanistene, finner man Francesco Petrarca. Han forholdt seg til skolastikken i viktige spørsmål, og ønsket å bygge en bro mellom tro og fornuft. Thomas Aquinas var en av de mest betydningsfulle fremmerne av skolastikken, og mente at vi må forstå Gud gjennom verden, og ikke «verden gjennom Gud»... Kjøp tilgang for å lese mer

Er mennesket et fornuftsvesen?

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 15.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Utrolig bra skrevet, med godt språk, gode refleksjoner og god struktur!
 • 15.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra tekst som reddet meg på skrivedag i norsk!