Er lakseoppdretten bærekraftig?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsgeografi
  • 6
  • 4
  • 1124
  • PDF

Er lakseoppdretten bærekraftig?

Norge produserer faktisk dobbelt så mye laks som storfe, fjørfe, sau og svin til sammen. Men er denne økonomiske gullgruven bærekraftig?

Lærers kommentar:
et jeg kanskje savner i oppgaven er at fokuset på bærekraftig utvikkling blir vektalgt tydeligere. Hva er det og hva legger dere i det i denne oppgaven her?

Utdrag

Fiskeoppdrett er en form for akvakultur, der man avler opp fisk. Fiskeoppdrett har blitt bedrevet i flere tusen år, men i Norge ble metoden først utbredt på 70-tallet da man startet med oppdrett av laks og ørret i havet. Norsk oppdrettslaks er lønnsomt; lakseprisene er gode, og i fjor eksporterte landet laks for over 30 milliarder kroner. Norge produserer faktisk dobbelt så mye laks som storfe, fjørfe, sau og svin til sammen. Men er denne økonomiske gullgruven bærekraftig?
Slik det er i dag brukes det 2.5 kg villfisk for å avle opp en 1 kg oppdrettslaks. Fôret som brukes til laks ble opprinnelig laget av marine råstoffer. En tredjedel av alt som fiskes brukes i dag til å produsere fiskemel og fiskeolje, og en stor del av dette brukes til å produsere fôr. Problemet er at villfisken som brukes til fôrproduksjon er begrenset, og at vi har et alt for høyt forbruk i forhold til bestanden. En løsning på dette problemet har vært å erstatte de marine råstoffene med vegetabilske. Allerede her oppstår det er nytt problem. Ved å erstatte de marine råstoffene reduseres fiskens nødvendige fettlagre, og omega-3 fettsyrene vi mennesker ønsker. Selv om fôret nå blir mer og mer erstattet med vegetabilske råstoffer er likevel oppdrettsfisken en trussel for villfisken. Siden fisken fra en del av næringskjeden blir fisket opp, resulterer det i at annet fisk mister sin næringskilde. Altså skapes det en ond sirkel, oppdrettsfiske fører til at annen fisk forsvinner... Kjøp tilgang for å lese mer

Er lakseoppdretten bærekraftig?

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.